Ký sinh trùng sốt rét

Hình thể các loại Plasmodium