2.1. The normality assumptionSửa lần cuối: Thứ ba, 14 Tháng tám 2018, 1:48 PM