111 First Operations with groupby ObjectSửa lần cuối: Thứ hai, 24 Tháng chín 2018, 12:38 PM