018 Python Crash Course Part 2 - ListsSửa lần cuối: Thứ hai, 24 Tháng chín 2018, 10:41 AM