Câu hỏi thảo luận diễn đàn 1

Những đặc điểm nổi bật của hệ thống y tế Việt Nam hiện nay? Những điểm mạnh/điểm yếu và ưu tiên trong giai đoạn tới?

List of discussions. Showing 17 of 17 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Tăng Thị Phượng
Tăng Thị Phượng
19 Feb 2022
Picture of Tăng Thị Phượng
Tăng Thị Phượng
0
Picture of Cao Thị Kim Hoa
Cao Thị Kim Hoa
19 Feb 2022
Picture of Cao Thị Kim Hoa
Cao Thị Kim Hoa
0
Picture of Trần Võ Hoàng Dung
Trần Võ Hoàng Dung
21 Jan 2022
Picture of Trần Võ Hoàng Dung
Trần Võ Hoàng Dung
0
Picture of Lê Thị Kim Dung
Lê Thị Kim Dung
20 Jan 2022
Picture of Lê Thị Kim Dung
Lê Thị Kim Dung
0
Picture of Huệ Nguyễn Lê Kim
Huệ Nguyễn Lê Kim
20 Jan 2022
Picture of Huệ Nguyễn Lê Kim
Huệ Nguyễn Lê Kim
0
Picture of Trần Thị Phương
Trần Thị Phương
18 Jan 2022
Picture of Trần Thị Phương
Trần Thị Phương
0
Picture of Phạm Nguyễn Thu Trang
Phạm Nguyễn Thu Trang
18 Jan 2022
Picture of Phạm Nguyễn Thu Trang
Phạm Nguyễn Thu Trang
0
Picture of Trịnh Văn Đà
Trịnh Văn Đà
18 Jan 2022
Picture of Trịnh Văn Đà
Trịnh Văn Đà
0
Picture of Lê Thị Huê
Lê Thị Huê
17 Jan 2022
Picture of Lê Thị Huê
Lê Thị Huê
0
Picture of Lê Thị Thương
Lê Thị Thương
16 Jan 2022
Picture of Lê Thị Thương
Lê Thị Thương
0
Picture of Triệu Thị Thanh Mai
Triệu Thị Thanh Mai
16 Jan 2022
Picture of Triệu Thị Thanh Mai
Triệu Thị Thanh Mai
0
Picture of Tạ Ngọc Hiến
Tạ Ngọc Hiến
16 Jan 2022
Picture of Tạ Ngọc Hiến
Tạ Ngọc Hiến
0
Picture of Nguyễn Thế Lực
Nguyễn Thế Lực
16 Jan 2022
Picture of Nguyễn Thế Lực
Nguyễn Thế Lực
0
Picture of Nguyễn Hoài Linh Duyên
Nguyễn Hoài Linh Duyên
16 Jan 2022
Picture of Nguyễn Hoài Linh Duyên
Nguyễn Hoài Linh Duyên
0
Picture of Vũ Thị Ngọc Lan
Vũ Thị Ngọc Lan
14 Jan 2022
Picture of Vũ Thị Ngọc Lan
Vũ Thị Ngọc Lan
0
Picture of Kiều Thị Thanh Xuân
Kiều Thị Thanh Xuân
11 Jan 2022
Picture of Kiều Thị Thanh Xuân
Kiều Thị Thanh Xuân
0
Picture of Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
7 Jan 2022
Picture of Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
0