Câu hỏi thảo luận số 3

Dựa trên tình huống các nhóm được phân công.

Anh/chị hãy liệt kê các bên liên quan trong kế hoạch can thiệp và xác định vai trò của họ?

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Quyên Võ Thị
Quyên Võ Thị
13 Jun 2021
Picture of Quyên Võ Thị
Quyên Võ Thị
0
Picture of Yến Nguyễn Thị Ngọc
Yến Nguyễn Thị Ngọc
12 Jun 2021
Picture of Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
1
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
12 Jun 2021
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
0
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
12 Jun 2021
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
0
Picture of Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
12 Jun 2021
Picture of Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
0
Picture of Hường Tạ Thị
Hường Tạ Thị
12 Jun 2021
Picture of Hường Tạ Thị
Hường Tạ Thị
0
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
12 Jun 2021
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
0
Picture of Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
12 Jun 2021
Picture of Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
0