Câu hỏi thảo luận số 3

Dựa trên tình huống các nhóm được phân công.

Anh/chị hãy liệt kê các bên liên quan trong kế hoạch can thiệp và xác định vai trò của họ?

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Quyên Võ Thị
Quyên Võ Thị
13 Th06 2021
Hình của Quyên Võ Thị
Quyên Võ Thị
0
Hình của Yến Nguyễn Thị Ngọc
Yến Nguyễn Thị Ngọc
12 Th06 2021
Hình của Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
1
Hình của Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
12 Th06 2021
Hình của Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
0
Hình của Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
12 Th06 2021
Hình của Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
0
Hình của Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
12 Th06 2021
Hình của Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
0
Hình của Hường Tạ Thị
Hường Tạ Thị
12 Th06 2021
Hình của Hường Tạ Thị
Hường Tạ Thị
0
Hình của Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
12 Th06 2021
Hình của Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
0
Hình của Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
12 Th06 2021
Hình của Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
0