Câu hỏi thảo luận số 2

Dựa trên tình huống được phân công.

Anh/chị hãy liệt kê 3-5 vấn đề nổi cộm cần can thiệp tại xã trong tình huống?

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
13 Jun 2021
Hình của Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
0
Hình của Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
12 Jun 2021
Hình của Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
0
Hình của Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
12 Jun 2021
Hình của Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
0
Hình của Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
11 Jun 2021
Hình của Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
0
Hình của Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
11 Jun 2021
Hình của Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
0
Hình của Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
11 Jun 2021
Hình của Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
0
Hình của Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
11 Jun 2021
Hình của Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
0
Hình của Hằng Trần Thị Thúy
Hằng Trần Thị Thúy
11 Jun 2021
Hình của Hằng Trần Thị Thúy
Hằng Trần Thị Thúy
0