Câu hỏi thảo luận số 2

Dựa trên tình huống được phân công.

Anh/chị hãy liệt kê 3-5 vấn đề nổi cộm cần can thiệp tại xã trong tình huống?

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
13 Jun 2021
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
0
Picture of Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
12 Jun 2021
Picture of Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
0
Picture of Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
12 Jun 2021
Picture of Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
0
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
11 Jun 2021
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
0
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
11 Jun 2021
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
0
Picture of Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
11 Jun 2021
Picture of Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
0
Picture of Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
11 Jun 2021
Picture of Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
0
Picture of Hằng Trần Thị Thúy
Hằng Trần Thị Thúy
11 Jun 2021
Picture of Hằng Trần Thị Thúy
Hằng Trần Thị Thúy
0