Câu hỏi thảo luận số 1

Sau khi đọc tình huống nhóm anh/chị được phân công.

Anh/chị hãy mô tả tình hình sức khỏe của người dân tại xã trong tình huống?

List of discussions. Showing 9 of 9 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
13 Th06 2021
Hình của Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
1
Hình của Ngọc Nguyễn Thị
Ngọc Nguyễn Thị
11 Th06 2021
Hình của Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
1
Hình của Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
13 Th06 2021
Hình của Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
0
Hình của Hưng Trần Bá
Hưng Trần Bá
12 Th06 2021
Hình của Hưng Trần Bá
Hưng Trần Bá
0
Hình của Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
11 Th06 2021
Hình của Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
0
Hình của Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
11 Th06 2021
Hình của Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
0
Hình của Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
11 Th06 2021
Hình của Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
0
Hình của Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
11 Th06 2021
Hình của Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
0
Hình của Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
11 Th06 2021
Hình của Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
1