Bài 7: Một số biện pháp phòng chống KST và bệnh KST ở tuyến y tế cơ sở

List of discussions. Showing 80 of 80 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Bài 7
Picture of ĐẶNG VIỆT HẰNG
ĐẶNG VIỆT HẰNG
24 Dec 2022
Picture of ĐẶNG VIỆT HẰNG
ĐẶNG VIỆT HẰNG
0
Bài 7
Picture of VÕ YẾN NHI
VÕ YẾN NHI
20 Dec 2022
Picture of VÕ YẾN NHI
VÕ YẾN NHI
0
b7
Picture of DƯƠNG THU TRANG
DƯƠNG THU TRANG
20 Dec 2022
Picture of DƯƠNG THU TRANG
DƯƠNG THU TRANG
0
bài 7
Picture of NGUYỄN HỒNG THỦY
NGUYỄN HỒNG THỦY
20 Dec 2022
Picture of NGUYỄN HỒNG THỦY
NGUYỄN HỒNG THỦY
0
Picture of HOÀNG HIỀN THỤC
HOÀNG HIỀN THỤC
20 Dec 2022
Picture of HOÀNG HIỀN THỤC
HOÀNG HIỀN THỤC
0
7
Picture of TRẦN NGỌC ANH
TRẦN NGỌC ANH
18 Dec 2022
Picture of TRẦN NGỌC ANH
TRẦN NGỌC ANH
0
bài 7
Picture of ĐINH THỊ THU HẰNG
ĐINH THỊ THU HẰNG
15 Dec 2022
Picture of ĐINH THỊ THU HẰNG
ĐINH THỊ THU HẰNG
0
bt7
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
7 Dec 2022
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
0
bài 7
Picture of NGUYỄN THỊ TRÀ MI
NGUYỄN THỊ TRÀ MI
7 Dec 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRÀ MI
NGUYỄN THỊ TRÀ MI
0
bài 7
Picture of PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
6 Dec 2022
Picture of PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
0
BAI 7
Picture of HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
6 Dec 2022
Picture of HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
0
bài 7
Picture of TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
6 Dec 2022
Picture of TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
0
bài 7
Picture of TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
6 Dec 2022
Picture of TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
0
Bài 7
Picture of ĐẶNG HUYỀN TRANG
ĐẶNG HUYỀN TRANG
5 Dec 2022
Picture of ĐẶNG HUYỀN TRANG
ĐẶNG HUYỀN TRANG
0
btvn
Picture of NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
4 Dec 2022
Picture of NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
0
Picture of NGUYỄN NGỌC TRÂM
NGUYỄN NGỌC TRÂM
2 Dec 2022
Picture of NGUYỄN NGỌC TRÂM
NGUYỄN NGỌC TRÂM
0
Bài 7
Picture of NGUYỄN HỒNG PHÚC
NGUYỄN HỒNG PHÚC
2 Dec 2022
Picture of NGUYỄN HỒNG PHÚC
NGUYỄN HỒNG PHÚC
0
Bài 7
Picture of ĐINH NGỌC ANH
ĐINH NGỌC ANH
2 Dec 2022
Picture of ĐINH NGỌC ANH
ĐINH NGỌC ANH
0
Bài 7
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
22 Nov 2022
Picture of Trang Nguyen Thi
Trang Nguyen Thi
1
Picture of TRẦN THỊ KHÁNH LINH
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
1 Dec 2022
Picture of TRẦN THỊ KHÁNH LINH
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
0
bài 7
Picture of NGUYỄN THỊ THU HẰNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
1 Dec 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THU HẰNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
0
B7
Picture of BÙI ĐÌNH HOÀNG
BÙI ĐÌNH HOÀNG
1 Dec 2022
Picture of BÙI ĐÌNH HOÀNG
BÙI ĐÌNH HOÀNG
0
Bt
Picture of BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
30 Nov 2022
Picture of BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
0
Btap
Picture of VŨ THỊ MINH ÁNH
VŨ THỊ MINH ÁNH
30 Nov 2022
Picture of VŨ THỊ MINH ÁNH
VŨ THỊ MINH ÁNH
0
bài 7
Picture of VŨ KHÁNH LINH
VŨ KHÁNH LINH
29 Nov 2022
Picture of VŨ KHÁNH LINH
VŨ KHÁNH LINH
0
b7
Picture of HOÀNG HƯƠNG GIANG
HOÀNG HƯƠNG GIANG
29 Nov 2022
Picture of HOÀNG HƯƠNG GIANG
HOÀNG HƯƠNG GIANG
0
bài 7
Picture of NGUYỄN THUỲ LINH
NGUYỄN THUỲ LINH
29 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THUỲ LINH
NGUYỄN THUỲ LINH
0
BÀI 7
Picture of NGUYỄN NHƯ QUỲNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
28 Nov 2022
Picture of NGUYỄN NHƯ QUỲNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
0
b7
Picture of THƯ PHAN MINH
THƯ PHAN MINH
28 Nov 2022
Picture of THƯ PHAN MINH
THƯ PHAN MINH
0
b7
Picture of VŨ THÚY HIỀN
VŨ THÚY HIỀN
28 Nov 2022
Picture of VŨ THÚY HIỀN
VŨ THÚY HIỀN
0
Bài 7
Picture of NGUYỄN HÀ VI
NGUYỄN HÀ VI
28 Nov 2022
Picture of NGUYỄN HÀ VI
NGUYỄN HÀ VI
0
BT 7
Picture of BÙI THỊ KIM HẠNH
BÙI THỊ KIM HẠNH
28 Nov 2022
Picture of BÙI THỊ KIM HẠNH
BÙI THỊ KIM HẠNH
0
bai 6
Picture of ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
27 Nov 2022
Picture of ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
0
Bài 7
Picture of TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
27 Nov 2022
Picture of TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
0
Bài 7
Picture of VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
27 Nov 2022
Picture of VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
0
Bài 7
Picture of LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
27 Nov 2022
Picture of LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
0
bài 7
Picture of Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
27 Nov 2022
Picture of Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
0
B7
Picture of DD6-012 Phạm Minh Anh
DD6-012 Phạm Minh Anh
26 Nov 2022
Picture of DD6-012 Phạm Minh Anh
DD6-012 Phạm Minh Anh
0
Bài 7
Picture of NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
26 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
0
Bài 7
Picture of NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
25 Nov 2022
Picture of NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
0
bài 7
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
25 Nov 2022
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
0
bai7
Picture of NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
25 Nov 2022
Picture of NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
0
Btvn
Picture of NGUYỄN THÙY DƯƠNG
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
25 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THÙY DƯƠNG
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
0
btvn
Picture of HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
24 Nov 2022
Picture of HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
0
bà7
Picture of PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
24 Nov 2022
Picture of PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
0
Bài 7
Picture of Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
24 Nov 2022
Picture of Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
0
BTVN
Picture of NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG
24 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG
0
Picture of LINH PHAN DIỆU
LINH PHAN DIỆU
24 Nov 2022
Picture of LINH PHAN DIỆU
LINH PHAN DIỆU
0
bai 7
Picture of PHẠM YẾN NHI
PHẠM YẾN NHI
24 Nov 2022
Picture of PHẠM YẾN NHI
PHẠM YẾN NHI
0
bai 7
Picture of LÊ THỊ YẾN VI
LÊ THỊ YẾN VI
24 Nov 2022
Picture of LÊ THỊ YẾN VI
LÊ THỊ YẾN VI
0
Bài 7
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
24 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
0
Picture of ĐỖ THÚY QUỲNH
ĐỖ THÚY QUỲNH
24 Nov 2022
Picture of ĐỖ THÚY QUỲNH
ĐỖ THÚY QUỲNH
0
Picture of NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
23 Nov 2022
Picture of NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
0
Bai 7
Picture of BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
23 Nov 2022
Picture of BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
0
bài 7
Picture of NGÔ LAM NHƯ
NGÔ LAM NHƯ
23 Nov 2022
Picture of NGÔ LAM NHƯ
NGÔ LAM NHƯ
0
Picture of TRẦN THỊ MINH
TRẦN THỊ MINH
23 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ MINH
TRẦN THỊ MINH
0
Picture of HOÀNG THỊ THÙY TRANG
HOÀNG THỊ THÙY TRANG
23 Nov 2022
Picture of HOÀNG THỊ THÙY TRANG
HOÀNG THỊ THÙY TRANG
0
btvn
Picture of CHIÊU THẢO TRANG
CHIÊU THẢO TRANG
23 Nov 2022
Picture of CHIÊU THẢO TRANG
CHIÊU THẢO TRANG
0
bài 7
Picture of TRẦN THỊ HẢI NGỌC
TRẦN THỊ HẢI NGỌC
23 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ HẢI NGỌC
TRẦN THỊ HẢI NGỌC
0
Picture of ĐỨC DUY VŨ
ĐỨC DUY VŨ
23 Nov 2022
Picture of ĐỨC DUY VŨ
ĐỨC DUY VŨ
0
Picture of TRẦN VĂN NGỌC
TRẦN VĂN NGỌC
23 Nov 2022
Picture of TRẦN VĂN NGỌC
TRẦN VĂN NGỌC
0
btvn
Picture of NGUYỄN THỊ MINH LÝ
NGUYỄN THỊ MINH LÝ
23 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MINH LÝ
NGUYỄN THỊ MINH LÝ
0
bài 7
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
23 Nov 2022
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
0
Picture of PHẠM KHÁNH NGỌC
PHẠM KHÁNH NGỌC
23 Nov 2022
Picture of PHẠM KHÁNH NGỌC
PHẠM KHÁNH NGỌC
0
Picture of NGUYỄN QUỲNH CHI
NGUYỄN QUỲNH CHI
23 Nov 2022
Picture of NGUYỄN QUỲNH CHI
NGUYỄN QUỲNH CHI
0
Bài 7
Picture of VŨ THỊ HUYỀN TRANG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
23 Nov 2022
Picture of VŨ THỊ HUYỀN TRANG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
0
Picture of NGUYỄN VIẾT VŨ
NGUYỄN VIẾT VŨ
23 Nov 2022
Picture of NGUYỄN VIẾT VŨ
NGUYỄN VIẾT VŨ
0
Bài 7
Picture of TRẦN TÚ ANH
TRẦN TÚ ANH
23 Nov 2022
Picture of TRẦN TÚ ANH
TRẦN TÚ ANH
0
Bài 7
Picture of TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
22 Nov 2022
Picture of TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
0
Bài 7
Picture of TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
22 Nov 2022
Picture of TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
0
BT7
Picture of NGUYỄN THỊ THANH LAN
NGUYỄN THỊ THANH LAN
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THANH LAN
NGUYỄN THỊ THANH LAN
0
Bài 7
Picture of PHẠM MINH ANH
PHẠM MINH ANH
22 Nov 2022
Picture of PHẠM MINH ANH
PHẠM MINH ANH
0
bài 7
Picture of ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
22 Nov 2022
Picture of ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
0
bài 7
Picture of NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
0
bai 7
Picture of NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
0
Bài 7
Picture of TRẦN THÙY LINH
TRẦN THÙY LINH
22 Nov 2022
Picture of TRẦN THÙY LINH
TRẦN THÙY LINH
0
bài 7
Picture of LÊ VŨ THÙY LINH
LÊ VŨ THÙY LINH
22 Nov 2022
Picture of LÊ VŨ THÙY LINH
LÊ VŨ THÙY LINH
0
btvn
Picture of NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
21 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
0
bài 7
Picture of PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
21 Nov 2022
Picture of PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
0
Bài 7 :
Picture of NGÔ DIỄM QUỲNH
NGÔ DIỄM QUỲNH
21 Nov 2022
Picture of NGÔ DIỄM QUỲNH
NGÔ DIỄM QUỲNH
0