Bài 6: Một số biện pháp phòng chống vấn đề ký sinh trùng cho cộng đồng

List of discussions. Showing 80 of 80 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Bài 6
Picture of ĐẶNG VIỆT HẰNG
ĐẶNG VIỆT HẰNG
24 Dec 2022
Picture of ĐẶNG VIỆT HẰNG
ĐẶNG VIỆT HẰNG
0
b6
Picture of VÕ YẾN NHI
VÕ YẾN NHI
20 Dec 2022
Picture of VÕ YẾN NHI
VÕ YẾN NHI
0
b6
Picture of DƯƠNG THU TRANG
DƯƠNG THU TRANG
20 Dec 2022
Picture of DƯƠNG THU TRANG
DƯƠNG THU TRANG
0
bài 6
Picture of NGUYỄN HỒNG THỦY
NGUYỄN HỒNG THỦY
20 Dec 2022
Picture of NGUYỄN HỒNG THỦY
NGUYỄN HỒNG THỦY
0
bài 6
Picture of ĐINH THỊ THU HẰNG
ĐINH THỊ THU HẰNG
15 Dec 2022
Picture of ĐINH THỊ THU HẰNG
ĐINH THỊ THU HẰNG
0
bt6
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
7 Dec 2022
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
0
Bài 6
Picture of NGUYỄN THỊ TRÀ MI
NGUYỄN THỊ TRÀ MI
7 Dec 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRÀ MI
NGUYỄN THỊ TRÀ MI
0
bài 6
Picture of PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
6 Dec 2022
Picture of PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
0
BAI 6
Picture of HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
6 Dec 2022
Picture of HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
0
bài 6
Picture of TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
6 Dec 2022
Picture of TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
0
Bài 6
Picture of ĐẶNG HUYỀN TRANG
ĐẶNG HUYỀN TRANG
5 Dec 2022
Picture of ĐẶNG HUYỀN TRANG
ĐẶNG HUYỀN TRANG
0
btvn
Picture of NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
4 Dec 2022
Picture of NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
0
Picture of NGUYỄN NGỌC TRÂM
NGUYỄN NGỌC TRÂM
2 Dec 2022
Picture of NGUYỄN NGỌC TRÂM
NGUYỄN NGỌC TRÂM
0
Bài 6
Picture of NGUYỄN HỒNG PHÚC
NGUYỄN HỒNG PHÚC
2 Dec 2022
Picture of NGUYỄN HỒNG PHÚC
NGUYỄN HỒNG PHÚC
0
Bài 6
Picture of ĐINH NGỌC ANH
ĐINH NGỌC ANH
2 Dec 2022
Picture of ĐINH NGỌC ANH
ĐINH NGỌC ANH
0
Picture of TRẦN THỊ KHÁNH LINH
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
1 Dec 2022
Picture of TRẦN THỊ KHÁNH LINH
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
0
Bt
Picture of BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
1 Dec 2022
Picture of BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
0
bài 6
Picture of NGUYỄN THỊ THU HẰNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
1 Dec 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THU HẰNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
0
B6
Picture of BÙI ĐÌNH HOÀNG
BÙI ĐÌNH HOÀNG
1 Dec 2022
Picture of BÙI ĐÌNH HOÀNG
BÙI ĐÌNH HOÀNG
0
bài 6
Picture of VŨ KHÁNH LINH
VŨ KHÁNH LINH
29 Nov 2022
Picture of VŨ KHÁNH LINH
VŨ KHÁNH LINH
0
b6
Picture of HOÀNG HƯƠNG GIANG
HOÀNG HƯƠNG GIANG
29 Nov 2022
Picture of HOÀNG HƯƠNG GIANG
HOÀNG HƯƠNG GIANG
0
bài 6
Picture of NGUYỄN THUỲ LINH
NGUYỄN THUỲ LINH
29 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THUỲ LINH
NGUYỄN THUỲ LINH
0
bài 6
Picture of NGUYỄN NHƯ QUỲNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
28 Nov 2022
Picture of NGUYỄN NHƯ QUỲNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
0
B6
Picture of TRẦN THỊ NGẦN
TRẦN THỊ NGẦN
28 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ NGẦN
TRẦN THỊ NGẦN
0
b6
Picture of THƯ PHAN MINH
THƯ PHAN MINH
28 Nov 2022
Picture of THƯ PHAN MINH
THƯ PHAN MINH
0
b6
Picture of VŨ THÚY HIỀN
VŨ THÚY HIỀN
28 Nov 2022
Picture of VŨ THÚY HIỀN
VŨ THÚY HIỀN
0
Bài 6
Picture of NGUYỄN HÀ VI
NGUYỄN HÀ VI
28 Nov 2022
Picture of NGUYỄN HÀ VI
NGUYỄN HÀ VI
0
Picture of BÙI THỊ KIM HẠNH
BÙI THỊ KIM HẠNH
28 Nov 2022
Picture of BÙI THỊ KIM HẠNH
BÙI THỊ KIM HẠNH
0
bai 6
Picture of ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
27 Nov 2022
Picture of ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
0
Bài 6
Picture of LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
27 Nov 2022
Picture of LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
0
bài 6
Picture of Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
27 Nov 2022
Picture of Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
0
B6
Picture of DD6-012 Phạm Minh Anh
DD6-012 Phạm Minh Anh
26 Nov 2022
Picture of DD6-012 Phạm Minh Anh
DD6-012 Phạm Minh Anh
0
Bài 6
Picture of NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
26 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
0
Bài 6
Picture of NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
25 Nov 2022
Picture of NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
0
bai6
Picture of NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
25 Nov 2022
Picture of NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
0
bài 6
Picture of HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
24 Nov 2022
Picture of HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
0
bài6
Picture of PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
24 Nov 2022
Picture of PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
0
Bài 6
Picture of Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
24 Nov 2022
Picture of Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
0
BTVN
Picture of NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG
24 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG
0
Picture of LINH PHAN DIỆU
LINH PHAN DIỆU
24 Nov 2022
Picture of LINH PHAN DIỆU
LINH PHAN DIỆU
0
bai 6
Picture of PHẠM YẾN NHI
PHẠM YẾN NHI
24 Nov 2022
Picture of PHẠM YẾN NHI
PHẠM YẾN NHI
0
btap
Picture of VŨ THỊ MINH ÁNH
VŨ THỊ MINH ÁNH
24 Nov 2022
Picture of VŨ THỊ MINH ÁNH
VŨ THỊ MINH ÁNH
0
bai 6
Picture of LÊ THỊ YẾN VI
LÊ THỊ YẾN VI
24 Nov 2022
Picture of LÊ THỊ YẾN VI
LÊ THỊ YẾN VI
0
Bài 6
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
24 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
0
Bài 6
Picture of NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
23 Nov 2022
Picture of NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
0
Bai 6
Picture of BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
23 Nov 2022
Picture of BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
0
bài 6
Picture of NGÔ LAM NHƯ
NGÔ LAM NHƯ
23 Nov 2022
Picture of NGÔ LAM NHƯ
NGÔ LAM NHƯ
0
Picture of TRẦN THỊ MINH
TRẦN THỊ MINH
23 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ MINH
TRẦN THỊ MINH
0
Picture of HOÀNG THỊ THÙY TRANG
HOÀNG THỊ THÙY TRANG
23 Nov 2022
Picture of HOÀNG THỊ THÙY TRANG
HOÀNG THỊ THÙY TRANG
0
bài 6
Picture of TRẦN THỊ HẢI NGỌC
TRẦN THỊ HẢI NGỌC
23 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ HẢI NGỌC
TRẦN THỊ HẢI NGỌC
0
baitap
Picture of TRẦN VĂN NGỌC
TRẦN VĂN NGỌC
23 Nov 2022
Picture of TRẦN VĂN NGỌC
TRẦN VĂN NGỌC
0
btvn
Picture of NGUYỄN THỊ MINH LÝ
NGUYỄN THỊ MINH LÝ
23 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MINH LÝ
NGUYỄN THỊ MINH LÝ
0
bài 6
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
23 Nov 2022
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
0
Picture of NGUYỄN QUỲNH CHI
NGUYỄN QUỲNH CHI
23 Nov 2022
Picture of NGUYỄN QUỲNH CHI
NGUYỄN QUỲNH CHI
0
Bài 6
Picture of VŨ THỊ HUYỀN TRANG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
23 Nov 2022
Picture of VŨ THỊ HUYỀN TRANG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
0
Picture of NGUYỄN VIẾT VŨ
NGUYỄN VIẾT VŨ
23 Nov 2022
Picture of NGUYỄN VIẾT VŨ
NGUYỄN VIẾT VŨ
0
B6
Picture of NGUYỄN THÙY DƯƠNG
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
23 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THÙY DƯƠNG
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
0
bài 6
Picture of TRẦN TÚ ANH
TRẦN TÚ ANH
23 Nov 2022
Picture of TRẦN TÚ ANH
TRẦN TÚ ANH
0
6
Picture of TRẦN NGỌC ANH
TRẦN NGỌC ANH
23 Nov 2022
Picture of TRẦN NGỌC ANH
TRẦN NGỌC ANH
0
Bài 6
Picture of VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
22 Nov 2022
Picture of VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
0
bài 6
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
0
Bài 6
Picture of TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
22 Nov 2022
Picture of TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
0
Bt6
Picture of NGUYỄN THỊ THANH LAN
NGUYỄN THỊ THANH LAN
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THANH LAN
NGUYỄN THỊ THANH LAN
0
Bài 6
Picture of TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
22 Nov 2022
Picture of TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
0
Picture of ĐỨC DUY VŨ
ĐỨC DUY VŨ
22 Nov 2022
Picture of ĐỨC DUY VŨ
ĐỨC DUY VŨ
0
Bài 6
Picture of PHẠM MINH ANH
PHẠM MINH ANH
22 Nov 2022
Picture of PHẠM MINH ANH
PHẠM MINH ANH
0
btvn
Picture of CHIÊU THẢO TRANG
CHIÊU THẢO TRANG
22 Nov 2022
Picture of CHIÊU THẢO TRANG
CHIÊU THẢO TRANG
0
Bài 6
Picture of ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
22 Nov 2022
Picture of ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
0
bài 6
Picture of NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
0
Picture of PHẠM KHÁNH NGỌC
PHẠM KHÁNH NGỌC
22 Nov 2022
Picture of PHẠM KHÁNH NGỌC
PHẠM KHÁNH NGỌC
0
bai 6
Picture of NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
0
BÀI 6
Picture of ĐỖ DUY KHANG
ĐỖ DUY KHANG
22 Nov 2022
Picture of ĐỖ DUY KHANG
ĐỖ DUY KHANG
0
Bài 6
Picture of TRẦN THÙY LINH
TRẦN THÙY LINH
22 Nov 2022
Picture of TRẦN THÙY LINH
TRẦN THÙY LINH
0
Bài 6
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
0
bài 6
Picture of LÊ VŨ THÙY LINH
LÊ VŨ THÙY LINH
22 Nov 2022
Picture of LÊ VŨ THÙY LINH
LÊ VŨ THÙY LINH
0
Picture of ĐỖ THÚY QUỲNH
ĐỖ THÚY QUỲNH
21 Nov 2022
Picture of ĐỖ THÚY QUỲNH
ĐỖ THÚY QUỲNH
0
btvn
Picture of NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
21 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
0
bài 6
Picture of Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
21 Nov 2022
Picture of Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
0
Bài 6 :
Picture of NGÔ DIỄM QUỲNH
NGÔ DIỄM QUỲNH
21 Nov 2022
Picture of NGÔ DIỄM QUỲNH
NGÔ DIỄM QUỲNH
0
bài 6
Picture of PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
21 Nov 2022
Picture of PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
0