Bài 5: Phân tích các yếu tố nguy cơ về địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST ở Việt Nam

SV thảo luận về các yếu tố nguy cơ trong dịch tễ học bệnh KST

List of discussions. Showing 81 of 81 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Bài 5
Hình của ĐẶNG VIỆT HẰNG
ĐẶNG VIỆT HẰNG
24 Th12 2022
Hình của ĐẶNG VIỆT HẰNG
ĐẶNG VIỆT HẰNG
0
b5
Hình của VÕ YẾN NHI
VÕ YẾN NHI
20 Th12 2022
Hình của VÕ YẾN NHI
VÕ YẾN NHI
0
b5
Hình của DƯƠNG THU TRANG
DƯƠNG THU TRANG
20 Th12 2022
Hình của DƯƠNG THU TRANG
DƯƠNG THU TRANG
0
bai 5
Hình của NGUYỄN HỒNG THỦY
NGUYỄN HỒNG THỦY
20 Th12 2022
Hình của NGUYỄN HỒNG THỦY
NGUYỄN HỒNG THỦY
0
bài 5
Hình của ĐINH THỊ THU HẰNG
ĐINH THỊ THU HẰNG
15 Th12 2022
Hình của ĐINH THỊ THU HẰNG
ĐINH THỊ THU HẰNG
0
bt5
Hình của ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
7 Th12 2022
Hình của ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
0
bài 5
Hình của NGUYỄN THỊ TRÀ MI
NGUYỄN THỊ TRÀ MI
7 Th12 2022
Hình của NGUYỄN THỊ TRÀ MI
NGUYỄN THỊ TRÀ MI
0
bài 5
Hình của PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
6 Th12 2022
Hình của PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
0
BAI 5
Hình của HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
6 Th12 2022
Hình của HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
0
bài 5
Hình của TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
6 Th12 2022
Hình của TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
0
Bài 5
Hình của ĐẶNG HUYỀN TRANG
ĐẶNG HUYỀN TRANG
5 Th12 2022
Hình của ĐẶNG HUYỀN TRANG
ĐẶNG HUYỀN TRANG
0
btvn
Hình của NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
4 Th12 2022
Hình của NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
0
Bài 5
Hình của NGUYỄN HỒNG PHÚC
NGUYỄN HỒNG PHÚC
2 Th12 2022
Hình của NGUYỄN HỒNG PHÚC
NGUYỄN HỒNG PHÚC
0
Bài 5
Hình của NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
2 Th12 2022
Hình của NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
0
Bài 5
Hình của ĐINH NGỌC ANH
ĐINH NGỌC ANH
2 Th12 2022
Hình của ĐINH NGỌC ANH
ĐINH NGỌC ANH
0
Hình của TRẦN THỊ KHÁNH LINH
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
1 Th12 2022
Hình của TRẦN THỊ KHÁNH LINH
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
0
bài 5
Hình của NGUYỄN THỊ THU HẰNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
1 Th12 2022
Hình của NGUYỄN THỊ THU HẰNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
0
B5
Hình của BÙI ĐÌNH HOÀNG
BÙI ĐÌNH HOÀNG
1 Th12 2022
Hình của BÙI ĐÌNH HOÀNG
BÙI ĐÌNH HOÀNG
0
Bt
Hình của BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
30 Th11 2022
Hình của BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
0
bài 5
Hình của VŨ KHÁNH LINH
VŨ KHÁNH LINH
29 Th11 2022
Hình của VŨ KHÁNH LINH
VŨ KHÁNH LINH
0
b5
Hình của HOÀNG HƯƠNG GIANG
HOÀNG HƯƠNG GIANG
29 Th11 2022
Hình của HOÀNG HƯƠNG GIANG
HOÀNG HƯƠNG GIANG
0
bài 5
Hình của NGUYỄN THUỲ LINH
NGUYỄN THUỲ LINH
29 Th11 2022
Hình của NGUYỄN THUỲ LINH
NGUYỄN THUỲ LINH
0
B5
Hình của TRẦN THỊ NGẦN
TRẦN THỊ NGẦN
28 Th11 2022
Hình của TRẦN THỊ NGẦN
TRẦN THỊ NGẦN
0
Bài 5
Hình của NGUYỄN NHƯ QUỲNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
28 Th11 2022
Hình của NGUYỄN NHƯ QUỲNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
0
b5
Hình của THƯ PHAN MINH
THƯ PHAN MINH
28 Th11 2022
Hình của THƯ PHAN MINH
THƯ PHAN MINH
0
b5
Hình của VŨ THÚY HIỀN
VŨ THÚY HIỀN
28 Th11 2022
Hình của VŨ THÚY HIỀN
VŨ THÚY HIỀN
0
BÀI 5
Hình của BÙI THỊ KIM HẠNH
BÙI THỊ KIM HẠNH
28 Th11 2022
Hình của BÙI THỊ KIM HẠNH
BÙI THỊ KIM HẠNH
0
Bài 5
Hình của LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
27 Th11 2022
Hình của LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
0
Bài 5
Hình của NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
25 Th11 2022
Hình của NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
0
Bt
Hình của BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
25 Th11 2022
Hình của BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
0
btvn
Hình của HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
24 Th11 2022
Hình của HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
0
bài 5
Hình của PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
24 Th11 2022
Hình của PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
0
BTVN
Hình của NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG
24 Th11 2022
Hình của NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG
0
Hình của LINH PHAN DIỆU
LINH PHAN DIỆU
24 Th11 2022
Hình của LINH PHAN DIỆU
LINH PHAN DIỆU
0
bai 5
Hình của PHẠM YẾN NHI
PHẠM YẾN NHI
24 Th11 2022
Hình của PHẠM YẾN NHI
PHẠM YẾN NHI
0
Bài 5:
Hình của NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
23 Th11 2022
Hình của NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
0
bài 5
Hình của NGÔ LAM NHƯ
NGÔ LAM NHƯ
23 Th11 2022
Hình của NGÔ LAM NHƯ
NGÔ LAM NHƯ
0
Hình của TRẦN THỊ MINH
TRẦN THỊ MINH
23 Th11 2022
Hình của TRẦN THỊ MINH
TRẦN THỊ MINH
0
Hình của HOÀNG THỊ THÙY TRANG
HOÀNG THỊ THÙY TRANG
23 Th11 2022
Hình của HOÀNG THỊ THÙY TRANG
HOÀNG THỊ THÙY TRANG
0
bài 5
Hình của TRẦN THỊ HẢI NGỌC
TRẦN THỊ HẢI NGỌC
23 Th11 2022
Hình của TRẦN THỊ HẢI NGỌC
TRẦN THỊ HẢI NGỌC
0
bai tap
Hình của TRẦN VĂN NGỌC
TRẦN VĂN NGỌC
23 Th11 2022
Hình của TRẦN VĂN NGỌC
TRẦN VĂN NGỌC
0
btvn
Hình của NGUYỄN THỊ MINH LÝ
NGUYỄN THỊ MINH LÝ
23 Th11 2022
Hình của NGUYỄN THỊ MINH LÝ
NGUYỄN THỊ MINH LÝ
0
bài 5
Hình của NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
23 Th11 2022
Hình của NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
0
Bt
Hình của BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
23 Th11 2022
Hình của BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
0
Hình của NGUYỄN QUỲNH CHI
NGUYỄN QUỲNH CHI
23 Th11 2022
Hình của NGUYỄN QUỲNH CHI
NGUYỄN QUỲNH CHI
0
Bài 5
Hình của VŨ THỊ HUYỀN TRANG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
23 Th11 2022
Hình của VŨ THỊ HUYỀN TRANG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
0
Hình của NGUYỄN VIẾT VŨ
NGUYỄN VIẾT VŨ
23 Th11 2022
Hình của NGUYỄN VIẾT VŨ
NGUYỄN VIẾT VŨ
0
Bt
Hình của NGUYỄN THÙY DƯƠNG
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
23 Th11 2022
Hình của NGUYỄN THÙY DƯƠNG
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
0
Bài 5
Hình của TRẦN TÚ ANH
TRẦN TÚ ANH
23 Th11 2022
Hình của TRẦN TÚ ANH
TRẦN TÚ ANH
0
5
Hình của TRẦN NGỌC ANH
TRẦN NGỌC ANH
23 Th11 2022
Hình của TRẦN NGỌC ANH
TRẦN NGỌC ANH
0
Bài 5
Hình của VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
22 Th11 2022
Hình của VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
0
Bài 5
Hình của NGUYỄN HÀ VI
NGUYỄN HÀ VI
22 Th11 2022
Hình của NGUYỄN HÀ VI
NGUYỄN HÀ VI
0
Hình của ĐỨC DUY VŨ
ĐỨC DUY VŨ
22 Th11 2022
Hình của ĐỨC DUY VŨ
ĐỨC DUY VŨ
0
bài 5
Hình của NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
22 Th11 2022
Hình của NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
0
Bài 5
Hình của TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
22 Th11 2022
Hình của TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
0
Bt5
Hình của NGUYỄN THỊ THANH LAN
NGUYỄN THỊ THANH LAN
22 Th11 2022
Hình của NGUYỄN THỊ THANH LAN
NGUYỄN THỊ THANH LAN
0
Bài 5
Hình của TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
22 Th11 2022
Hình của TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
0
btvn
Hình của CHIÊU THẢO TRANG
CHIÊU THẢO TRANG
22 Th11 2022
Hình của CHIÊU THẢO TRANG
CHIÊU THẢO TRANG
0
Bài 5
Hình của NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
22 Th11 2022
Hình của NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
0
bài 5
Hình của ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
22 Th11 2022
Hình của ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
0
btap
Hình của VŨ THỊ MINH ÁNH
VŨ THỊ MINH ÁNH
22 Th11 2022
Hình của VŨ THỊ MINH ÁNH
VŨ THỊ MINH ÁNH
0
Bài 5
Hình của PHẠM MINH ANH
PHẠM MINH ANH
22 Th11 2022
Hình của PHẠM MINH ANH
PHẠM MINH ANH
0
bài 5
Hình của NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
22 Th11 2022
Hình của NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
0
BTVN
Hình của NGUYỄN NGỌC TRÂM
NGUYỄN NGỌC TRÂM
22 Th11 2022
Hình của NGUYỄN NGỌC TRÂM
NGUYỄN NGỌC TRÂM
0
Hình của PHẠM KHÁNH NGỌC
PHẠM KHÁNH NGỌC
22 Th11 2022
Hình của PHẠM KHÁNH NGỌC
PHẠM KHÁNH NGỌC
0
bai 5
Hình của NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
22 Th11 2022
Hình của NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
0
BÀI 5
Hình của ĐỖ DUY KHANG
ĐỖ DUY KHANG
22 Th11 2022
Hình của ĐỖ DUY KHANG
ĐỖ DUY KHANG
0
bai 5
Hình của ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
22 Th11 2022
Hình của ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
0
Bài 5
Hình của LÊ THỊ YẾN VI
LÊ THỊ YẾN VI
22 Th11 2022
Hình của LÊ THỊ YẾN VI
LÊ THỊ YẾN VI
0
bai5
Hình của NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
22 Th11 2022
Hình của NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
0
Bài 5
Hình của TRẦN THÙY LINH
TRẦN THÙY LINH
22 Th11 2022
Hình của TRẦN THÙY LINH
TRẦN THÙY LINH
0
B5
Hình của DD6-012 Phạm Minh Anh
DD6-012 Phạm Minh Anh
22 Th11 2022
Hình của DD6-012 Phạm Minh Anh
DD6-012 Phạm Minh Anh
0
Bài 5
Hình của PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
22 Th11 2022
Hình của PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
0
bài 5
Hình của LÊ VŨ THÙY LINH
LÊ VŨ THÙY LINH
22 Th11 2022
Hình của LÊ VŨ THÙY LINH
LÊ VŨ THÙY LINH
0
Hình của ĐỖ THÚY QUỲNH
ĐỖ THÚY QUỲNH
21 Th11 2022
Hình của ĐỖ THÚY QUỲNH
ĐỖ THÚY QUỲNH
0
bài 5
Hình của Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
21 Th11 2022
Hình của Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
0
btvn
Hình của NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
21 Th11 2022
Hình của NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
0
Bài 5
Hình của BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
21 Th11 2022
Hình của BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
0
bai 5
Hình của PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
21 Th11 2022
Hình của PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
0
Bài 5 :
Hình của NGÔ DIỄM QUỲNH
NGÔ DIỄM QUỲNH
21 Th11 2022
Hình của NGÔ DIỄM QUỲNH
NGÔ DIỄM QUỲNH
0
Bài 5
Hình của Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
21 Th11 2022
Hình của Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
0