Bài 3: Mô tả đặc điểm dịch tễ học và trình bày nguyên tắc phòng bệnh KST đường máu và nội tạng

1. Sinh viên trình bày hiểu biết về dịch tễ học KST đường máu và nội tạng

2. SV đưa ra một số nguyên tắc về phòng bệnh KST đường máu và nội tạng


List of discussions. Showing 86 of 86 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Trang Nguyen Thi
Trang Nguyen Thi
22 Dec 2022
Picture of Trang Nguyen Thi
Trang Nguyen Thi
0
Bài 3
Picture of ĐẶNG VIỆT HẰNG
ĐẶNG VIỆT HẰNG
24 Dec 2022
Picture of ĐẶNG VIỆT HẰNG
ĐẶNG VIỆT HẰNG
0
b3
Picture of VÕ YẾN NHI
VÕ YẾN NHI
20 Dec 2022
Picture of VÕ YẾN NHI
VÕ YẾN NHI
0
b3
Picture of DƯƠNG THU TRANG
DƯƠNG THU TRANG
20 Dec 2022
Picture of DƯƠNG THU TRANG
DƯƠNG THU TRANG
0
bài 3
Picture of NGUYỄN HỒNG THỦY
NGUYỄN HỒNG THỦY
20 Dec 2022
Picture of NGUYỄN HỒNG THỦY
NGUYỄN HỒNG THỦY
0
Picture of HOÀNG HIỀN THỤC
HOÀNG HIỀN THỤC
20 Dec 2022
Picture of HOÀNG HIỀN THỤC
HOÀNG HIỀN THỤC
0
BAI 3
Picture of HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
6 Dec 2022
Picture of HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
0
bài 3
Picture of TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
6 Dec 2022
Picture of TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
0
Bài 3
Picture of NGUYỄN HỒNG PHÚC
NGUYỄN HỒNG PHÚC
2 Dec 2022
Picture of NGUYỄN HỒNG PHÚC
NGUYỄN HỒNG PHÚC
0
bài 3
Picture of NGUYỄN THỊ THU HẰNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
1 Dec 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THU HẰNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
0
B3
Picture of BÙI ĐÌNH HOÀNG
BÙI ĐÌNH HOÀNG
1 Dec 2022
Picture of BÙI ĐÌNH HOÀNG
BÙI ĐÌNH HOÀNG
0
Picture of NGUYỄN THỊ TRÀ MI
NGUYỄN THỊ TRÀ MI
30 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRÀ MI
NGUYỄN THỊ TRÀ MI
0
bài 3
Picture of VŨ KHÁNH LINH
VŨ KHÁNH LINH
29 Nov 2022
Picture of VŨ KHÁNH LINH
VŨ KHÁNH LINH
0
bài 3
Picture of HOÀNG HƯƠNG GIANG
HOÀNG HƯƠNG GIANG
29 Nov 2022
Picture of HOÀNG HƯƠNG GIANG
HOÀNG HƯƠNG GIANG
0
bài 3
Picture of NGUYỄN THUỲ LINH
NGUYỄN THUỲ LINH
29 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THUỲ LINH
NGUYỄN THUỲ LINH
0
B3
Picture of TRẦN THỊ NGẦN
TRẦN THỊ NGẦN
28 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ NGẦN
TRẦN THỊ NGẦN
0
b3
Picture of THƯ PHAN MINH
THƯ PHAN MINH
28 Nov 2022
Picture of THƯ PHAN MINH
THƯ PHAN MINH
0
bài3
Picture of PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
24 Nov 2022
Picture of PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
0
Picture of NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG
24 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG
0
Picture of KHẤU VŨ HÀ ANH
KHẤU VŨ HÀ ANH
23 Nov 2022
Picture of KHẤU VŨ HÀ ANH
KHẤU VŨ HÀ ANH
0
Bài 3
Picture of ĐINH NGỌC ANH
ĐINH NGỌC ANH
22 Nov 2022
Picture of ĐINH NGỌC ANH
ĐINH NGỌC ANH
0
btap
Picture of VŨ THỊ MINH ÁNH
VŨ THỊ MINH ÁNH
22 Nov 2022
Picture of VŨ THỊ MINH ÁNH
VŨ THỊ MINH ÁNH
0
bài 3
Picture of NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
0
bai 3
Picture of NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
0
BÀI 3
Picture of ĐỖ DUY KHANG
ĐỖ DUY KHANG
22 Nov 2022
Picture of ĐỖ DUY KHANG
ĐỖ DUY KHANG
0
bài 3
Picture of Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
21 Nov 2022
Picture of Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
0
bài 3
Picture of PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
21 Nov 2022
Picture of PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
0
Picture of ĐỨC DUY VŨ
ĐỨC DUY VŨ
21 Nov 2022
Picture of ĐỨC DUY VŨ
ĐỨC DUY VŨ
0
Bài 3
Picture of BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
21 Nov 2022
Picture of BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
0
Bài 3
Picture of TRẦN TÚ ANH
TRẦN TÚ ANH
19 Nov 2022
Picture of TRẦN TÚ ANH
TRẦN TÚ ANH
0
Picture of BÙI THỊ KIM HẠNH
BÙI THỊ KIM HẠNH
19 Nov 2022
Picture of BÙI THỊ KIM HẠNH
BÙI THỊ KIM HẠNH
0
b3
Picture of NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
18 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
0
B3
Picture of DD6-012 Phạm Minh Anh
DD6-012 Phạm Minh Anh
18 Nov 2022
Picture of DD6-012 Phạm Minh Anh
DD6-012 Phạm Minh Anh
0
Bài 3
Picture of NGUYỄN NHƯ QUỲNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
18 Nov 2022
Picture of NGUYỄN NHƯ QUỲNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
0
Bài 3
Picture of ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
17 Nov 2022
Picture of ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
0
bai 3
Picture of PHẠM YẾN NHI
PHẠM YẾN NHI
17 Nov 2022
Picture of PHẠM YẾN NHI
PHẠM YẾN NHI
0
bài 3
Picture of ĐẶNG HUYỀN TRANG
ĐẶNG HUYỀN TRANG
17 Nov 2022
Picture of ĐẶNG HUYỀN TRANG
ĐẶNG HUYỀN TRANG
0
bt 3
Picture of ĐINH THỊ THU HẰNG
ĐINH THỊ THU HẰNG
17 Nov 2022
Picture of ĐINH THỊ THU HẰNG
ĐINH THỊ THU HẰNG
0
Picture of NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
16 Nov 2022
Picture of NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
0
Câu 3
Picture of VŨ THỊ HUYỀN TRANG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
16 Nov 2022
Picture of VŨ THỊ HUYỀN TRANG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
0
bt3
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
16 Nov 2022
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
0
Picture of TRẦN THỊ KHÁNH LINH
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
16 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ KHÁNH LINH
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
0
Picture of LINH PHAN DIỆU
LINH PHAN DIỆU
16 Nov 2022
Picture of LINH PHAN DIỆU
LINH PHAN DIỆU
0
Bài 3
Picture of TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
15 Nov 2022
Picture of TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
0
Bài 3
Picture of PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
15 Nov 2022
Picture of PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
0
Bài 3
Picture of VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
15 Nov 2022
Picture of VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
0
btvn
Picture of NGUYỄN THỊ THANH LAN
NGUYỄN THỊ THANH LAN
15 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THANH LAN
NGUYỄN THỊ THANH LAN
0
bài 3
Picture of TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
15 Nov 2022
Picture of TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
0
bài 3
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
15 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
0
bai 3
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
15 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
0
Picture of NGUYỄN QUỲNH CHI
NGUYỄN QUỲNH CHI
15 Nov 2022
Picture of NGUYỄN QUỲNH CHI
NGUYỄN QUỲNH CHI
0
Bài 3
Picture of PHẠM MINH ANH
PHẠM MINH ANH
15 Nov 2022
Picture of PHẠM MINH ANH
PHẠM MINH ANH
0
Picture of NGUYỄN HÀ VI
NGUYỄN HÀ VI
15 Nov 2022
Picture of NGUYỄN HÀ VI
NGUYỄN HÀ VI
0
B3
Picture of VŨ THÚY HIỀN
VŨ THÚY HIỀN
15 Nov 2022
Picture of VŨ THÚY HIỀN
VŨ THÚY HIỀN
0
Picture of PHẠM KHÁNH NGỌC
PHẠM KHÁNH NGỌC
15 Nov 2022
Picture of PHẠM KHÁNH NGỌC
PHẠM KHÁNH NGỌC
0
Bài 3
Picture of TRẦN THỊ MINH
TRẦN THỊ MINH
15 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ MINH
TRẦN THỊ MINH
0
Bài 3
Picture of TRẦN NGỌC ANH
TRẦN NGỌC ANH
15 Nov 2022
Picture of TRẦN NGỌC ANH
TRẦN NGỌC ANH
0
btvn
Picture of NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
15 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
0
bài 3
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
15 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
0
bài 3
Picture of Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
15 Nov 2022
Picture of Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
0
bai 3
Picture of HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
15 Nov 2022
Picture of HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
0
Kst máu
Picture of NGUYỄN VIẾT VŨ
NGUYỄN VIẾT VŨ
15 Nov 2022
Picture of NGUYỄN VIẾT VŨ
NGUYỄN VIẾT VŨ
0
bài 3
Picture of ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
15 Nov 2022
Picture of ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
0
bài 3
Picture of TRẦN THÙY LINH
TRẦN THÙY LINH
15 Nov 2022
Picture of TRẦN THÙY LINH
TRẦN THÙY LINH
0
Picture of TRẦN THỊ HẢI NGỌC
TRẦN THỊ HẢI NGỌC
15 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ HẢI NGỌC
TRẦN THỊ HẢI NGỌC
0
Bai3
Picture of NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
15 Nov 2022
Picture of NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
0
Bài 3
Picture of NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
14 Nov 2022
Picture of NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
0
Bài 3
Picture of NGÔ DIỄM QUỲNH
NGÔ DIỄM QUỲNH
14 Nov 2022
Picture of NGÔ DIỄM QUỲNH
NGÔ DIỄM QUỲNH
0
Picture of LÊ VŨ THÙY LINH
LÊ VŨ THÙY LINH
14 Nov 2022
Picture of LÊ VŨ THÙY LINH
LÊ VŨ THÙY LINH
0
Bài 3
Picture of NGUYỄN THỊ THU HÀ
NGUYỄN THỊ THU HÀ
14 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THU HÀ
NGUYỄN THỊ THU HÀ
0
Bài 3
Picture of LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
14 Nov 2022
Picture of LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
0
Picture of ĐỖ THÚY QUỲNH
ĐỖ THÚY QUỲNH
14 Nov 2022
Picture of ĐỖ THÚY QUỲNH
ĐỖ THÚY QUỲNH
0
Picture of NGÔ LAM NHƯ
NGÔ LAM NHƯ
14 Nov 2022
Picture of NGÔ LAM NHƯ
NGÔ LAM NHƯ
0
btvn
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
14 Nov 2022
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
0
Picture of PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
14 Nov 2022
Picture of PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
0
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
14 Nov 2022
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
0
bvn
Picture of NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
14 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
0
Picture of LÊ THỊ YẾN VI
LÊ THỊ YẾN VI
14 Nov 2022
Picture of LÊ THỊ YẾN VI
LÊ THỊ YẾN VI
0
btvn
Picture of HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
14 Nov 2022
Picture of HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
0
Bàitap
Picture of TRẦN VĂN NGỌC
TRẦN VĂN NGỌC
14 Nov 2022
Picture of TRẦN VĂN NGỌC
TRẦN VĂN NGỌC
0
Btvn
Picture of NGUYỄN THỊ MINH LÝ
NGUYỄN THỊ MINH LÝ
14 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MINH LÝ
NGUYỄN THỊ MINH LÝ
0
BTVN
Picture of CHIÊU THẢO TRANG
CHIÊU THẢO TRANG
14 Nov 2022
Picture of CHIÊU THẢO TRANG
CHIÊU THẢO TRANG
0
Btvn
Picture of NGUYỄN THÙY DƯƠNG
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
14 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THÙY DƯƠNG
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
0
Picture of NGUYỄN NGỌC TRÂM
NGUYỄN NGỌC TRÂM
14 Nov 2022
Picture of NGUYỄN NGỌC TRÂM
NGUYỄN NGỌC TRÂM
0
Bt3
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
14 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
0
Picture of HOÀNG THỊ THÙY TRANG
HOÀNG THỊ THÙY TRANG
14 Nov 2022
Picture of HOÀNG THỊ THÙY TRANG
HOÀNG THỊ THÙY TRANG
0