Bài 1: Hiểu biết của SV về ký sinh trùng - Giải thích nguyên tắc phòng ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng

Dựa vào kiến thức học trực tiếp trên lớp, SV giải thích nguyên tắc phòng ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng gây nên

List of discussions. Showing 90 of 90 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Trang Nguyen Thi
Trang Nguyen Thi
22 Dec 2022
Picture of Trang Nguyen Thi
Trang Nguyen Thi
0
Bài 1
Picture of ĐẶNG VIỆT HẰNG
ĐẶNG VIỆT HẰNG
24 Dec 2022
Picture of ĐẶNG VIỆT HẰNG
ĐẶNG VIỆT HẰNG
0
bài 1
Picture of NGUYỄN HỒNG THỦY
NGUYỄN HỒNG THỦY
20 Dec 2022
Picture of NGUYỄN HỒNG THỦY
NGUYỄN HỒNG THỦY
0
b1
Picture of DƯƠNG THU TRANG
DƯƠNG THU TRANG
20 Dec 2022
Picture of DƯƠNG THU TRANG
DƯƠNG THU TRANG
0
bài 1
Picture of NGUYỄN THỊ THU HẰNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
1 Dec 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THU HẰNG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
0
Bt1
Picture of BÙI ĐÌNH HOÀNG
BÙI ĐÌNH HOÀNG
1 Dec 2022
Picture of BÙI ĐÌNH HOÀNG
BÙI ĐÌNH HOÀNG
0
bài 1
Picture of VŨ KHÁNH LINH
VŨ KHÁNH LINH
29 Nov 2022
Picture of VŨ KHÁNH LINH
VŨ KHÁNH LINH
0
b1
Picture of HOÀNG HƯƠNG GIANG
HOÀNG HƯƠNG GIANG
29 Nov 2022
Picture of HOÀNG HƯƠNG GIANG
HOÀNG HƯƠNG GIANG
0
bài 1
Picture of NGUYỄN THUỲ LINH
NGUYỄN THUỲ LINH
29 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THUỲ LINH
NGUYỄN THUỲ LINH
0
B1
Picture of TRẦN THỊ NGẦN
TRẦN THỊ NGẦN
28 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ NGẦN
TRẦN THỊ NGẦN
0
Picture of THƯ PHAN MINH
THƯ PHAN MINH
28 Nov 2022
Picture of THƯ PHAN MINH
THƯ PHAN MINH
0
bài1
Picture of PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
24 Nov 2022
Picture of PHẠM MINH NGUYỆT
PHẠM MINH NGUYỆT
0
Picture of NGUYỄN THỊ TRÀ MI
NGUYỄN THỊ TRÀ MI
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRÀ MI
NGUYỄN THỊ TRÀ MI
0
bai 1
Picture of NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
22 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
NGUYỄN THỊ THANH ĐAN
0
BÀI 1
Picture of ĐỖ DUY KHANG
ĐỖ DUY KHANG
22 Nov 2022
Picture of ĐỖ DUY KHANG
ĐỖ DUY KHANG
0
bài 1
Picture of Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
21 Nov 2022
Picture of Thảo Nguyễn Thị
Thảo Nguyễn Thị
0
bai 1
Picture of PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
21 Nov 2022
Picture of PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
PHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
0
B1
Picture of NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG
20 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HẰNG
NGUYỄN THỊ HẰNG
0
Picture of LINH PHAN DIỆU
LINH PHAN DIỆU
16 Nov 2022
Picture of LINH PHAN DIỆU
LINH PHAN DIỆU
0
Picture of ĐỨC DUY VŨ
ĐỨC DUY VŨ
16 Nov 2022
Picture of ĐỨC DUY VŨ
ĐỨC DUY VŨ
0
btap
Picture of VŨ THỊ MINH ÁNH
VŨ THỊ MINH ÁNH
15 Nov 2022
Picture of VŨ THỊ MINH ÁNH
VŨ THỊ MINH ÁNH
0
B1
Picture of VŨ THÚY HIỀN
VŨ THÚY HIỀN
15 Nov 2022
Picture of VŨ THÚY HIỀN
VŨ THÚY HIỀN
0
bài 1
Picture of TRẦN NGỌC ANH
TRẦN NGỌC ANH
15 Nov 2022
Picture of TRẦN NGỌC ANH
TRẦN NGỌC ANH
0
bài 1
Picture of Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
15 Nov 2022
Picture of Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
0
bài 1
Picture of HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
15 Nov 2022
Picture of HÀ THỊ HUYỀN TRANG
HÀ THỊ HUYỀN TRANG
0
Bài 1
Picture of NGÔ DIỄM QUỲNH
NGÔ DIỄM QUỲNH
14 Nov 2022
Picture of NGÔ DIỄM QUỲNH
NGÔ DIỄM QUỲNH
0
Bài 1
Picture of NGUYỄN THỊ THU HÀ
NGUYỄN THỊ THU HÀ
14 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THU HÀ
NGUYỄN THỊ THU HÀ
0
BT1
Picture of ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
14 Nov 2022
Picture of ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
ĐẶNG TRẦN MAI LÂM
0
Picture of LÊ VŨ THÙY LINH
LÊ VŨ THÙY LINH
13 Nov 2022
Picture of LÊ VŨ THÙY LINH
LÊ VŨ THÙY LINH
0
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
11 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
0
Bt1
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
11 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
0
Bt1
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
11 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG
0
bài 1
Picture of TRẦN THỊ HẢI NGỌC
TRẦN THỊ HẢI NGỌC
10 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ HẢI NGỌC
TRẦN THỊ HẢI NGỌC
0
Picture of HOÀNG HIỀN THỤC
HOÀNG HIỀN THỤC
10 Nov 2022
Picture of HOÀNG HIỀN THỤC
HOÀNG HIỀN THỤC
0
Picture of NGUYỄN VIẾT VŨ
NGUYỄN VIẾT VŨ
10 Nov 2022
Picture of NGUYỄN VIẾT VŨ
NGUYỄN VIẾT VŨ
0
Baitap1
Picture of TRẦN VĂN NGỌC
TRẦN VĂN NGỌC
10 Nov 2022
Picture of TRẦN VĂN NGỌC
TRẦN VĂN NGỌC
0
Bài 1
Picture of VÕ YẾN NHI
VÕ YẾN NHI
9 Nov 2022
Picture of VÕ YẾN NHI
VÕ YẾN NHI
0
Bài 1
Picture of TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
9 Nov 2022
Picture of TRỊNH BĂNG TÂM
TRỊNH BĂNG TÂM
0
btvn
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
9 Nov 2022
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
0
Picture of PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
9 Nov 2022
Picture of PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HỒNG THANH
0
Btvn
Picture of ĐINH HỒNG ANH
ĐINH HỒNG ANH
9 Nov 2022
Picture of ĐINH HỒNG ANH
ĐINH HỒNG ANH
0
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
9 Nov 2022
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
0
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
9 Nov 2022
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
0
B1
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
9 Nov 2022
Picture of ĐÀO TÚ ANH
ĐÀO TÚ ANH
0
Bài 1
Picture of BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
9 Nov 2022
Picture of BÙI KHÁNH LINH
BÙI KHÁNH LINH
0
Btvn
Picture of NGUYỄN THÙY DƯƠNG
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
9 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THÙY DƯƠNG
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
0
BÀI 1
Picture of NGUYỄN HỒNG PHÚC
NGUYỄN HỒNG PHÚC
9 Nov 2022
Picture of NGUYỄN HỒNG PHÚC
NGUYỄN HỒNG PHÚC
0
BT
Picture of NGUYỄN QUỲNH CHI
NGUYỄN QUỲNH CHI
9 Nov 2022
Picture of NGUYỄN QUỲNH CHI
NGUYỄN QUỲNH CHI
0
btvn
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
9 Nov 2022
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG ANH
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
0
Picture of TRẦN THỊ MINH
TRẦN THỊ MINH
9 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ MINH
TRẦN THỊ MINH
0
Picture of KHẤU VŨ HÀ ANH
KHẤU VŨ HÀ ANH
8 Nov 2022
Picture of KHẤU VŨ HÀ ANH
KHẤU VŨ HÀ ANH
0
bài 1
Picture of VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
8 Nov 2022
Picture of VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
VŨ HOÀNG BẢO KHÁNH
0
Picture of NGUYỄN NHƯ QUỲNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
8 Nov 2022
Picture of NGUYỄN NHƯ QUỲNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
0
Bài 1
Picture of LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
8 Nov 2022
Picture of LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ
0
bài 1
Picture of TRẦN TÚ ANH
TRẦN TÚ ANH
8 Nov 2022
Picture of TRẦN TÚ ANH
TRẦN TÚ ANH
0
bài 1
Picture of NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
8 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
NGUYỄN THỊ TƯỜNG GIANG
0
Bài 1
Picture of LÊ THỊ YẾN VI
LÊ THỊ YẾN VI
8 Nov 2022
Picture of LÊ THỊ YẾN VI
LÊ THỊ YẾN VI
0
Picture of NGUYỄN HÀ VI
NGUYỄN HÀ VI
8 Nov 2022
Picture of NGUYỄN HÀ VI
NGUYỄN HÀ VI
0
Picture of TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
8 Nov 2022
Picture of TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
0
Picture of TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
8 Nov 2022
Picture of TRẦN THIÊN PHONG
TRẦN THIÊN PHONG
0
Bài 1
Picture of HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
8 Nov 2022
Picture of HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
HỒ THỊ PHƯƠNG NHI
0
Bài TL1
Picture of BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
8 Nov 2022
Picture of BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
BÙI TRẦN PHƯƠNG LINH
0
BÀI 1
Picture of TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
8 Nov 2022
Picture of TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
TRẦN DƯ NGỌC BÍCH
0
Picture of ĐINH THỊ THU HẰNG
ĐINH THỊ THU HẰNG
8 Nov 2022
Picture of ĐINH THỊ THU HẰNG
ĐINH THỊ THU HẰNG
0
Bài 1
Picture of ĐẶNG HUYỀN TRANG
ĐẶNG HUYỀN TRANG
8 Nov 2022
Picture of ĐẶNG HUYỀN TRANG
ĐẶNG HUYỀN TRANG
0
Picture of PHẠM MỸ DUYÊN
PHẠM MỸ DUYÊN
8 Nov 2022
Picture of PHẠM MỸ DUYÊN
PHẠM MỸ DUYÊN
0
Picture of BÙI THỊ KIM HẠNH
BÙI THỊ KIM HẠNH
7 Nov 2022
Picture of Trang Nguyen Thi
Trang Nguyen Thi
1
Picture of NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
8 Nov 2022
Picture of NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
NGUYỄN LÂM THỊ HẢI LÝ
0
Bài 1
Picture of TRẦN THÙY LINH
TRẦN THÙY LINH
8 Nov 2022
Picture of TRẦN THÙY LINH
TRẦN THÙY LINH
0
Bài 1
Picture of VŨ THỊ HUYỀN TRANG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
8 Nov 2022
Picture of VŨ THỊ HUYỀN TRANG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
0
Btvn
Picture of NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
8 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
0
Picture of NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
7 Nov 2022
Picture of NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
NGUYỄN CHÂU NGỌC HUYỀN
0
Picture of NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
7 Nov 2022
Picture of NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
0
Picture of NGÔ LAM NHƯ
NGÔ LAM NHƯ
7 Nov 2022
Picture of NGÔ LAM NHƯ
NGÔ LAM NHƯ
0
bài 1
Picture of Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
7 Nov 2022
Picture of Phúc Đặng Hồng
Phúc Đặng Hồng
0
Picture of TRẦN THỊ KHÁNH LINH
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
7 Nov 2022
Picture of TRẦN THỊ KHÁNH LINH
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
0
btvn
Picture of NGUYỄN THỊ THANH LAN
NGUYỄN THỊ THANH LAN
7 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THANH LAN
NGUYỄN THỊ THANH LAN
0
BTVN
Picture of NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
7 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
0
Bài 1
Picture of CHIÊU THẢO TRANG
CHIÊU THẢO TRANG
7 Nov 2022
Picture of CHIÊU THẢO TRANG
CHIÊU THẢO TRANG
0
Bài 1
Picture of PHẠM MINH ANH
PHẠM MINH ANH
7 Nov 2022
Picture of PHẠM MINH ANH
PHẠM MINH ANH
0
Picture of DD6-012 Phạm Minh Anh
DD6-012 Phạm Minh Anh
7 Nov 2022
Picture of DD6-012 Phạm Minh Anh
DD6-012 Phạm Minh Anh
0
bài 1
Picture of ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
7 Nov 2022
Picture of ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
ĐÈO THỊ TUYẾT MAI
0
Bài 1
Picture of ĐINH NGỌC ANH
ĐINH NGỌC ANH
7 Nov 2022
Picture of ĐINH NGỌC ANH
ĐINH NGỌC ANH
0
btvn
Picture of NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
7 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
0
Picture of ĐỖ THÚY QUỲNH
ĐỖ THÚY QUỲNH
7 Nov 2022
Picture of ĐỖ THÚY QUỲNH
ĐỖ THÚY QUỲNH
0
Picture of NGUYỄN NGỌC TRÂM
NGUYỄN NGỌC TRÂM
7 Nov 2022
Picture of NGUYỄN NGỌC TRÂM
NGUYỄN NGỌC TRÂM
0
Picture of HOÀNG THỊ THÙY TRANG
HOÀNG THỊ THÙY TRANG
7 Nov 2022
Picture of HOÀNG THỊ THÙY TRANG
HOÀNG THỊ THÙY TRANG
0
Picture of PHẠM KHÁNH NGỌC
PHẠM KHÁNH NGỌC
7 Nov 2022
Picture of PHẠM KHÁNH NGỌC
PHẠM KHÁNH NGỌC
0
Picture of PHẠM YẾN NHI
PHẠM YẾN NHI
7 Nov 2022
Picture of PHẠM YẾN NHI
PHẠM YẾN NHI
0
Btvn
Picture of NGUYỄN THỊ MINH LÝ
NGUYỄN THỊ MINH LÝ
7 Nov 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MINH LÝ
NGUYỄN THỊ MINH LÝ
0