Quy trình chuẩn

Trình bày các cấu phần bắt buộc của một quy trình chuẩn (SOP) 
List of discussions. Showing 68 of 68 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of HOÀNG THỊ HỒNG
HOÀNG THỊ HỒNG
26 Feb 2023
Picture of HOÀNG THỊ HỒNG
HOÀNG THỊ HỒNG
0
Picture of TRẦN THỊ HỒNG NHUNG
TRẦN THỊ HỒNG NHUNG
13 Sep 2022
Picture of TRẦN THỊ HỒNG NHUNG
TRẦN THỊ HỒNG NHUNG
0
Picture of NGUYỄN THỊ MINH TRANG
NGUYỄN THỊ MINH TRANG
10 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MINH TRANG
NGUYỄN THỊ MINH TRANG
0
Picture of NGUYỄN THỊ DUNG
NGUYỄN THỊ DUNG
10 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ DUNG
NGUYỄN THỊ DUNG
0
Picture of NGUYỄN ĐỖ THU HƯƠNG
NGUYỄN ĐỖ THU HƯƠNG
9 Sep 2022
Picture of NGUYỄN ĐỖ THU HƯƠNG
NGUYỄN ĐỖ THU HƯƠNG
0
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG TRANG
NGUYỄN PHƯƠNG TRANG
9 Sep 2022
Picture of NGUYỄN PHƯƠNG TRANG
NGUYỄN PHƯƠNG TRANG
0
Picture of KHÚC THỊ THƯƠNG THƯƠNG
KHÚC THỊ THƯƠNG THƯƠNG
8 Sep 2022
Picture of KHÚC THỊ THƯƠNG THƯƠNG
KHÚC THỊ THƯƠNG THƯƠNG
0
Picture of NGUYỄN THỊ THANH
NGUYỄN THỊ THANH
8 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THANH
NGUYỄN THỊ THANH
0
Picture of HOÀNG ĐỨC HUY
HOÀNG ĐỨC HUY
8 Sep 2022
Picture of HOÀNG ĐỨC HUY
HOÀNG ĐỨC HUY
0
Picture of NGUYỄN TUẤN ANH
NGUYỄN TUẤN ANH
7 Sep 2022
Picture of NGUYỄN TUẤN ANH
NGUYỄN TUẤN ANH
0
Picture of PHẠM THU TRANG
PHẠM THU TRANG
7 Sep 2022
Picture of PHẠM THU TRANG
PHẠM THU TRANG
0
Picture of NGUYỄN NGỌC HOÀNG MINH
NGUYỄN NGỌC HOÀNG MINH
7 Sep 2022
Picture of NGUYỄN NGỌC HOÀNG MINH
NGUYỄN NGỌC HOÀNG MINH
0
Picture of NGUYỄN THÀNH ĐẠT
NGUYỄN THÀNH ĐẠT
7 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THÀNH ĐẠT
NGUYỄN THÀNH ĐẠT
0
Picture of TẠ BÌNH AN
TẠ BÌNH AN
7 Sep 2022
Picture of TẠ BÌNH AN
TẠ BÌNH AN
0
Picture of Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
7 Sep 2022
Picture of Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
0
SOP
Picture of TRẦN THỊ NGA
TRẦN THỊ NGA
7 Sep 2022
Picture of TRẦN THỊ NGA
TRẦN THỊ NGA
0
Picture of Nhu Trinh Thi Ngoc
Nhu Trinh Thi Ngoc
7 Sep 2022
Picture of Nhu Trinh Thi Ngoc
Nhu Trinh Thi Ngoc
0
Picture of NGUYỄN HỒNG LONG
NGUYỄN HỒNG LONG
7 Sep 2022
Picture of NGUYỄN HỒNG LONG
NGUYỄN HỒNG LONG
0
Picture of LÊ THỊ SEN
LÊ THỊ SEN
7 Sep 2022
Picture of LÊ THỊ SEN
LÊ THỊ SEN
0
Picture of ĐỖ THU QUỲNH
ĐỖ THU QUỲNH
7 Sep 2022
Picture of ĐỖ THU QUỲNH
ĐỖ THU QUỲNH
0
Picture of Linh Nguyễn Thùy
Linh Nguyễn Thùy
7 Sep 2022
Picture of Linh Nguyễn Thùy
Linh Nguyễn Thùy
0
Picture of HÀ THU TRANG
HÀ THU TRANG
7 Sep 2022
Picture of HÀ THU TRANG
HÀ THU TRANG
0
Picture of DƯƠNG THỊ NHIÊN
DƯƠNG THỊ NHIÊN
7 Sep 2022
Picture of DƯƠNG THỊ NHIÊN
DƯƠNG THỊ NHIÊN
0
Picture of HOÀNG PHƯƠNG LY
HOÀNG PHƯƠNG LY
7 Sep 2022
Picture of HOÀNG PHƯƠNG LY
HOÀNG PHƯƠNG LY
0
Picture of TRƯƠNG QUANG KHÁNH
TRƯƠNG QUANG KHÁNH
7 Sep 2022
Picture of TRƯƠNG QUANG KHÁNH
TRƯƠNG QUANG KHÁNH
0
Picture of NGUYỄN THỊ YẾN
NGUYỄN THỊ YẾN
7 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ YẾN
NGUYỄN THỊ YẾN
0
Picture of ĐINH HOÀNG LONG
ĐINH HOÀNG LONG
7 Sep 2022
Picture of ĐINH HOÀNG LONG
ĐINH HOÀNG LONG
0
Picture of NGUYỄN TIẾN THÀNH
NGUYỄN TIẾN THÀNH
7 Sep 2022
Picture of NGUYỄN TIẾN THÀNH
NGUYỄN TIẾN THÀNH
0
Picture of NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
7 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
0
Picture of NGUYỄN THỊ HUỆ
NGUYỄN THỊ HUỆ
7 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HUỆ
NGUYỄN THỊ HUỆ
0
Picture of VŨ TTHANH HIỀN
VŨ TTHANH HIỀN
7 Sep 2022
Picture of VŨ TTHANH HIỀN
VŨ TTHANH HIỀN
0
Picture of TRẦN THỊ THU XUÂN
TRẦN THỊ THU XUÂN
7 Sep 2022
Picture of TRẦN THỊ THU XUÂN
TRẦN THỊ THU XUÂN
0
Picture of NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
7 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
0
Picture of NGUYỄN ANH ĐỨC
NGUYỄN ANH ĐỨC
6 Sep 2022
Picture of NGUYỄN ANH ĐỨC
NGUYỄN ANH ĐỨC
0
Picture of TRẦN THỊ THU THẢO
TRẦN THỊ THU THẢO
6 Sep 2022
Picture of TRẦN THỊ THU THẢO
TRẦN THỊ THU THẢO
0
Picture of NGUYỄN MINH ANH
NGUYỄN MINH ANH
6 Sep 2022
Picture of NGUYỄN MINH ANH
NGUYỄN MINH ANH
0
Picture of MA THỊ KIỀU TRANG
MA THỊ KIỀU TRANG
6 Sep 2022
Picture of MA THỊ KIỀU TRANG
MA THỊ KIỀU TRANG
0
Picture of HÀ NHẬT NAM
HÀ NHẬT NAM
6 Sep 2022
Picture of HÀ NHẬT NAM
HÀ NHẬT NAM
0
Picture of VŨ ĐỨC HẠNH
VŨ ĐỨC HẠNH
6 Sep 2022
Picture of VŨ ĐỨC HẠNH
VŨ ĐỨC HẠNH
0
Picture of NGUYỄN TIẾN TÚ
NGUYỄN TIẾN TÚ
6 Sep 2022
Picture of NGUYỄN TIẾN TÚ
NGUYỄN TIẾN TÚ
0
Picture of Vinh Tạ
Vinh Tạ
6 Sep 2022
Picture of Vinh Tạ
Vinh Tạ
0
Picture of LÊ THANH TÙNG
LÊ THANH TÙNG
6 Sep 2022
Picture of LÊ THANH TÙNG
LÊ THANH TÙNG
0
Picture of ĐINH HOÀNG LONG
ĐINH HOÀNG LONG
6 Sep 2022
Picture of ĐINH HOÀNG LONG
ĐINH HOÀNG LONG
0
Picture of LƯỜNG MẠNH TIỆP
LƯỜNG MẠNH TIỆP
6 Sep 2022
Picture of LƯỜNG MẠNH TIỆP
LƯỜNG MẠNH TIỆP
0
Picture of PHẠM THỊ HỒNG DIỆU
PHẠM THỊ HỒNG DIỆU
6 Sep 2022
Picture of PHẠM THỊ HỒNG DIỆU
PHẠM THỊ HỒNG DIỆU
0
Picture of NGUYỄN THỊ XOAN
NGUYỄN THỊ XOAN
6 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ XOAN
NGUYỄN THỊ XOAN
0
Picture of NGUYỄN THỊ TÚ
NGUYỄN THỊ TÚ
6 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TÚ
NGUYỄN THỊ TÚ
0
Picture of Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
6 Sep 2022
Picture of Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
0
Picture of HOÀNG VĂN MẠNH
HOÀNG VĂN MẠNH
6 Sep 2022
Picture of HOÀNG VĂN MẠNH
HOÀNG VĂN MẠNH
0
Picture of ĐINH THẾ VIỆT
ĐINH THẾ VIỆT
6 Sep 2022
Picture of ĐINH THẾ VIỆT
ĐINH THẾ VIỆT
0
Picture of TRẦN THỊ THU HIỀN
TRẦN THỊ THU HIỀN
5 Sep 2022
Picture of TRẦN THỊ THU HIỀN
TRẦN THỊ THU HIỀN
0
Picture of PHẠM VĂN CHIẾN
PHẠM VĂN CHIẾN
5 Sep 2022
Picture of PHẠM VĂN CHIẾN
PHẠM VĂN CHIẾN
0
Picture of NGUYỄN HỒNG THẮM
NGUYỄN HỒNG THẮM
5 Sep 2022
Picture of NGUYỄN HỒNG THẮM
NGUYỄN HỒNG THẮM
0
Picture of Đỗ Thị Xuân Phương
Đỗ Thị Xuân Phương
5 Sep 2022
Picture of Đỗ Thị Xuân Phương
Đỗ Thị Xuân Phương
0
Picture of HOÀNG VIỆT ANH
HOÀNG VIỆT ANH
5 Sep 2022
Picture of HOÀNG VIỆT ANH
HOÀNG VIỆT ANH
0
Picture of ĐỖ THỊ THANH MƠ
ĐỖ THỊ THANH MƠ
5 Sep 2022
Picture of ĐỖ THỊ THANH MƠ
ĐỖ THỊ THANH MƠ
0
Picture of HOÀNG THỊ HỒNG
HOÀNG THỊ HỒNG
5 Sep 2022
Picture of HOÀNG THỊ HỒNG
HOÀNG THỊ HỒNG
0
Picture of Dung Đinh Hoàng Xuân
Dung Đinh Hoàng Xuân
5 Sep 2022
Picture of Dung Đinh Hoàng Xuân
Dung Đinh Hoàng Xuân
0
Picture of ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH
ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH
4 Sep 2022
Picture of ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH
ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH
0
Picture of NGUYỄN THỊ TÂM
NGUYỄN THỊ TÂM
4 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ TÂM
NGUYỄN THỊ TÂM
0
Picture of NGUYỄN THỊ KIM TRANG
NGUYỄN THỊ KIM TRANG
4 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ KIM TRANG
NGUYỄN THỊ KIM TRANG
0
Picture of NGUYỄN THỊ NGÂN
NGUYỄN THỊ NGÂN
4 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ NGÂN
NGUYỄN THỊ NGÂN
0
Picture of Hoàng Thị Nguyệt Vân
Hoàng Thị Nguyệt Vân
4 Sep 2022
Picture of Hoàng Thị Nguyệt Vân
Hoàng Thị Nguyệt Vân
0
Picture of Phạm Thị Trang
Phạm Thị Trang
4 Sep 2022
Picture of Phạm Thị Trang
Phạm Thị Trang
0
Picture of THỊ VÂN OANH PHẠM
THỊ VÂN OANH PHẠM
4 Sep 2022
Picture of THỊ VÂN OANH PHẠM
THỊ VÂN OANH PHẠM
0
Picture of TẠ THỊ HỒNG HẠNH
TẠ THỊ HỒNG HẠNH
4 Sep 2022
Picture of TẠ THỊ HỒNG HẠNH
TẠ THỊ HỒNG HẠNH
0
Picture of NGUYỄN THỊ OANH
NGUYỄN THỊ OANH
2 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ OANH
NGUYỄN THỊ OANH
0
Picture of PHẠM HOÀNG CHI
PHẠM HOÀNG CHI
1 Sep 2022
Picture of PHẠM HOÀNG CHI
PHẠM HOÀNG CHI
0