Câu hỏi thảo luận - cá nhân

Có quan điểm cho rằng: hoạt động y tế công cộng tại các nước phát triển và tại các nước đang phát triển có nhiều điểm khác nhau. Anh/chị có đồng ý với quan điểm này không và hãy giải thích?
List of discussions. Showing 16 of 16 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of A LÊ XUÂN TÌNH
A LÊ XUÂN TÌNH
16 Apr 2022
Picture of A LÊ XUÂN TÌNH
A LÊ XUÂN TÌNH
0
Picture of LÊ THỊ TƯ
LÊ THỊ TƯ
16 Apr 2022
Picture of LÊ THỊ TƯ
LÊ THỊ TƯ
0
Picture of HOÀNG TRUNG THÔNG
HOÀNG TRUNG THÔNG
16 Apr 2022
Picture of HOÀNG TRUNG THÔNG
HOÀNG TRUNG THÔNG
0
Picture of NAY H' LIU
NAY H' LIU
16 Apr 2022
Picture of NAY H' LIU
NAY H' LIU
0
Picture of DƯƠNG VĂN LỢT
DƯƠNG VĂN LỢT
16 Apr 2022
Picture of DƯƠNG VĂN LỢT
DƯƠNG VĂN LỢT
0
Picture of NGUYỄN THỊ CHUNG
NGUYỄN THỊ CHUNG
16 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ CHUNG
NGUYỄN THỊ CHUNG
0
Picture of VÕ VĂN THỪA
VÕ VĂN THỪA
16 Apr 2022
Picture of VÕ VĂN THỪA
VÕ VĂN THỪA
0
Picture of VŨ THƯƠNG HUYỀN
VŨ THƯƠNG HUYỀN
16 Apr 2022
Picture of VŨ THƯƠNG HUYỀN
VŨ THƯƠNG HUYỀN
0
Picture of PHAN THỊ NAM
PHAN THỊ NAM
16 Apr 2022
Picture of PHAN THỊ NAM
PHAN THỊ NAM
0
Picture of PHẠM THỊ LIỄU
PHẠM THỊ LIỄU
16 Apr 2022
Picture of PHẠM THỊ LIỄU
PHẠM THỊ LIỄU
0
Picture of NGUYỄN THỊ THÚY
NGUYỄN THỊ THÚY
16 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THÚY
NGUYỄN THỊ THÚY
0
Picture of VIN VIN
VIN VIN
16 Apr 2022
0
Picture of HÀ THỊ LOAN
HÀ THỊ LOAN
16 Apr 2022
Picture of HÀ THỊ LOAN
HÀ THỊ LOAN
0
Picture of TRẦN VINH HIỂN
TRẦN VINH HIỂN
16 Apr 2022
Picture of TRẦN VINH HIỂN
TRẦN VINH HIỂN
0
Picture of TRỊNH THỊ HUYỀN
TRỊNH THỊ HUYỀN
16 Apr 2022
Picture of TRỊNH THỊ HUYỀN
TRỊNH THỊ HUYỀN
0
Picture of ĐINH THỊ MINH HUỆ
ĐINH THỊ MINH HUỆ
16 Apr 2022
Picture of ĐINH THỊ MINH HUỆ
ĐINH THỊ MINH HUỆ
0