Câu hỏi cá nhân

Có quan điểm cho rằng: hoạt động y tế công cộng tại các nước phát triển và tại các nước đang phát triển có nhiều điểm khác nhau. Anh/chị có đồng ý với quan điểm này không và hãy giải thích?

List of discussions. Showing 18 of 18 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
7 Apr 2022
Picture of HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
0
Picture of LÊ THỊ HIỀN ANH
LÊ THỊ HIỀN ANH
7 Apr 2022
Picture of LÊ THỊ HIỀN ANH
LÊ THỊ HIỀN ANH
0
Picture of KHÚC NGỌC TRANG
KHÚC NGỌC TRANG
6 Apr 2022
Picture of KHÚC NGỌC TRANG
KHÚC NGỌC TRANG
0
Picture of ĐỖ THỊ THANH XUÂN
ĐỖ THỊ THANH XUÂN
6 Apr 2022
Picture of ĐỖ THỊ THANH XUÂN
ĐỖ THỊ THANH XUÂN
0
Picture of NGUYỄN THỊ VÂN ANH
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
4 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ VÂN ANH
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
0
Picture of NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
0
Picture of NGUYỄN THỊ HIỀN
NGUYỄN THỊ HIỀN
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HIỀN
NGUYỄN THỊ HIỀN
0
Picture of TRẦN THỊ HUỆ
TRẦN THỊ HUỆ
3 Apr 2022
Picture of TRẦN THỊ HUỆ
TRẦN THỊ HUỆ
0
Picture of TÒNG THỊ THANH
TÒNG THỊ THANH
3 Apr 2022
Picture of TÒNG THỊ THANH
TÒNG THỊ THANH
0
Picture of LÊ MINH TRANG
LÊ MINH TRANG
3 Apr 2022
Picture of LÊ MINH TRANG
LÊ MINH TRANG
0
Picture of MAI THỊ THANH THỦY
MAI THỊ THANH THỦY
3 Apr 2022
Picture of MAI THỊ THANH THỦY
MAI THỊ THANH THỦY
0
Picture of PHẠM ĐỨC VIỄN
PHẠM ĐỨC VIỄN
3 Apr 2022
Picture of PHẠM ĐỨC VIỄN
PHẠM ĐỨC VIỄN
0
Picture of NGUYỄN THÙY NGÂN
NGUYỄN THÙY NGÂN
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THÙY NGÂN
NGUYỄN THÙY NGÂN
0
Picture of NGUYỄN HỮU TÌNH
NGUYỄN HỮU TÌNH
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN HỮU TÌNH
NGUYỄN HỮU TÌNH
0
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
3 Apr 2022
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
0
Picture of BÙI THỊ LIÊN
BÙI THỊ LIÊN
3 Apr 2022
Picture of BÙI THỊ LIÊN
BÙI THỊ LIÊN
0
Picture of NGUYỄN THỊ HẠ
NGUYỄN THỊ HẠ
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HẠ
NGUYỄN THỊ HẠ
0
Picture of TRẦN MẠNH CƯỜNG
TRẦN MẠNH CƯỜNG
3 Apr 2022
Picture of TRẦN MẠNH CƯỜNG
TRẦN MẠNH CƯỜNG
0