Câu hỏi đánh giá cuối bài

Những thách thức của hệ thống thông tin y tế hiện nay là gì?

List of discussions. Showing 15 of 15 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
7 Th04 2022
Hình của HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
0
Hình của LÊ THỊ HIỀN ANH
LÊ THỊ HIỀN ANH
7 Th04 2022
Hình của LÊ THỊ HIỀN ANH
LÊ THỊ HIỀN ANH
0
Hình của KHÚC NGỌC TRANG
KHÚC NGỌC TRANG
6 Th04 2022
Hình của KHÚC NGỌC TRANG
KHÚC NGỌC TRANG
0
Hình của ĐỖ THỊ THANH XUÂN
ĐỖ THỊ THANH XUÂN
6 Th04 2022
Hình của ĐỖ THỊ THANH XUÂN
ĐỖ THỊ THANH XUÂN
0
Hình của NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
3 Th04 2022
Hình của NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
0
Hình của NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
3 Th04 2022
Hình của NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
0
Hình của NGUYỄN THỊ HIỀN
NGUYỄN THỊ HIỀN
3 Th04 2022
Hình của NGUYỄN THỊ HIỀN
NGUYỄN THỊ HIỀN
0
Hình của TÒNG THỊ THANH
TÒNG THỊ THANH
3 Th04 2022
Hình của TÒNG THỊ THANH
TÒNG THỊ THANH
0
Hình của MAI THỊ THANH THỦY
MAI THỊ THANH THỦY
3 Th04 2022
Hình của MAI THỊ THANH THỦY
MAI THỊ THANH THỦY
0
Hình của PHẠM ĐỨC VIỄN
PHẠM ĐỨC VIỄN
3 Th04 2022
Hình của PHẠM ĐỨC VIỄN
PHẠM ĐỨC VIỄN
0
Hình của BÙI THỊ LIÊN
BÙI THỊ LIÊN
3 Th04 2022
Hình của BÙI THỊ LIÊN
BÙI THỊ LIÊN
0
Hình của LÊ MINH TRANG
LÊ MINH TRANG
3 Th04 2022
Hình của LÊ MINH TRANG
LÊ MINH TRANG
0
Hình của NGUYỄN THỊ HẠ
NGUYỄN THỊ HẠ
3 Th04 2022
Hình của NGUYỄN THỊ HẠ
NGUYỄN THỊ HẠ
0
Hình của NGUYỄN THÙY NGÂN
NGUYỄN THÙY NGÂN
3 Th04 2022
Hình của NGUYỄN THÙY NGÂN
NGUYỄN THÙY NGÂN
0
Hình của TRẦN MẠNH CƯỜNG
TRẦN MẠNH CƯỜNG
3 Th04 2022
Hình của TRẦN MẠNH CƯỜNG
TRẦN MẠNH CƯỜNG
0