Câu hỏi đánh giá cuối bài

Những thách thức của hệ thống thông tin y tế hiện nay là gì?

List of discussions. Showing 15 of 15 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
7 Apr 2022
Picture of HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
0
Picture of LÊ THỊ HIỀN ANH
LÊ THỊ HIỀN ANH
7 Apr 2022
Picture of LÊ THỊ HIỀN ANH
LÊ THỊ HIỀN ANH
0
Picture of KHÚC NGỌC TRANG
KHÚC NGỌC TRANG
6 Apr 2022
Picture of KHÚC NGỌC TRANG
KHÚC NGỌC TRANG
0
Picture of ĐỖ THỊ THANH XUÂN
ĐỖ THỊ THANH XUÂN
6 Apr 2022
Picture of ĐỖ THỊ THANH XUÂN
ĐỖ THỊ THANH XUÂN
0
Picture of NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
0
Picture of NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
0
Picture of NGUYỄN THỊ HIỀN
NGUYỄN THỊ HIỀN
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HIỀN
NGUYỄN THỊ HIỀN
0
Picture of TÒNG THỊ THANH
TÒNG THỊ THANH
3 Apr 2022
Picture of TÒNG THỊ THANH
TÒNG THỊ THANH
0
Picture of MAI THỊ THANH THỦY
MAI THỊ THANH THỦY
3 Apr 2022
Picture of MAI THỊ THANH THỦY
MAI THỊ THANH THỦY
0
Picture of PHẠM ĐỨC VIỄN
PHẠM ĐỨC VIỄN
3 Apr 2022
Picture of PHẠM ĐỨC VIỄN
PHẠM ĐỨC VIỄN
0
Picture of BÙI THỊ LIÊN
BÙI THỊ LIÊN
3 Apr 2022
Picture of BÙI THỊ LIÊN
BÙI THỊ LIÊN
0
Picture of LÊ MINH TRANG
LÊ MINH TRANG
3 Apr 2022
Picture of LÊ MINH TRANG
LÊ MINH TRANG
0
Picture of NGUYỄN THỊ HẠ
NGUYỄN THỊ HẠ
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HẠ
NGUYỄN THỊ HẠ
0
Picture of NGUYỄN THÙY NGÂN
NGUYỄN THÙY NGÂN
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THÙY NGÂN
NGUYỄN THÙY NGÂN
0
Picture of TRẦN MẠNH CƯỜNG
TRẦN MẠNH CƯỜNG
3 Apr 2022
Picture of TRẦN MẠNH CƯỜNG
TRẦN MẠNH CƯỜNG
0