Câu hỏi cá nhân

Có quan điểm cho rằng: hoạt động y tế công cộng tại các nước phát triển và tại các nước đang phát triển có nhiều điểm khác nhau. Anh/chị có đồng ý với quan điểm này không và hãy giải thích?

List of discussions. Showing 24 of 24 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of LƯỜNG THỊ BÔNG
LƯỜNG THỊ BÔNG
10 Apr 2022
Picture of LƯỜNG THỊ BÔNG
LƯỜNG THỊ BÔNG
0
Picture of VI THỊ TƯ
VI THỊ TƯ
9 Apr 2022
Picture of VI THỊ TƯ
VI THỊ TƯ
0
Picture of NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
7 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
0
Picture of NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
7 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
0
Picture of HOÀNG THÙY LINH
HOÀNG THÙY LINH
7 Apr 2022
Picture of HOÀNG THÙY LINH
HOÀNG THÙY LINH
0
Picture of TRIỆU THỊ LỆ HIỀN
TRIỆU THỊ LỆ HIỀN
7 Apr 2022
Picture of TRIỆU THỊ LỆ HIỀN
TRIỆU THỊ LỆ HIỀN
0
Picture of NÔNG THỊ BỜI
NÔNG THỊ BỜI
7 Apr 2022
Picture of NÔNG THỊ BỜI
NÔNG THỊ BỜI
0
Picture of NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG
NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG
7 Apr 2022
Picture of NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG
NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG
0
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
6 Apr 2022
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
0
Picture of VŨ THỊ THANH VÂN
VŨ THỊ THANH VÂN
6 Apr 2022
Picture of VŨ THỊ THANH VÂN
VŨ THỊ THANH VÂN
0
Picture of NGUYỄN THỊ YẾN
NGUYỄN THỊ YẾN
5 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ YẾN
NGUYỄN THỊ YẾN
0
Picture of NGUYỄN THỊ NHUNG
NGUYỄN THỊ NHUNG
5 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ NHUNG
NGUYỄN THỊ NHUNG
0
Picture of DƯƠNG THÚY 117
DƯƠNG THÚY 117
5 Apr 2022
Picture of DƯƠNG THÚY 117
DƯƠNG THÚY 117
0
Picture of VŨ THỊ KIỀU MINH
VŨ THỊ KIỀU MINH
5 Apr 2022
Picture of VŨ THỊ KIỀU MINH
VŨ THỊ KIỀU MINH
0
Picture of DƯƠNG THỊ THÚY
DƯƠNG THỊ THÚY
5 Apr 2022
Picture of DƯƠNG THỊ THÚY
DƯƠNG THỊ THÚY
0
Picture of VŨ THẠCH VÕ
VŨ THẠCH VÕ
5 Apr 2022
Picture of VŨ THẠCH VÕ
VŨ THẠCH VÕ
0
Picture of NGUYỄN THU HUYỀN
NGUYỄN THU HUYỀN
5 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THU HUYỀN
NGUYỄN THU HUYỀN
0
Picture of VŨ VĂN CHUNG
VŨ VĂN CHUNG
3 Apr 2022
Picture of VŨ VĂN CHUNG
VŨ VĂN CHUNG
0
Picture of NGUYỄN VĂN SƠN
NGUYỄN VĂN SƠN
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN VĂN SƠN
NGUYỄN VĂN SƠN
0
Picture of NGUYỄN LƯƠNG THIỆU
NGUYỄN LƯƠNG THIỆU
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN LƯƠNG THIỆU
NGUYỄN LƯƠNG THIỆU
0
Picture of ĐỖ THỊ NGA
ĐỖ THỊ NGA
2 Apr 2022
Picture of ĐỖ THỊ NGA
ĐỖ THỊ NGA
0
Picture of NGUYỄN THỊ THÙY LINH
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
2 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THÙY LINH
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
0
Picture of NGUYỄN THỊ MẾN
NGUYỄN THỊ MẾN
2 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MẾN
NGUYỄN THỊ MẾN
0
Picture of NGUYỄN THỊ MINH
NGUYỄN THỊ MINH
2 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MINH
NGUYỄN THỊ MINH
0