Bài thảo luận nhóm số 3

Anh/chị hãy lựa chọn 2 trong 6 khía cạnh chất lượng dịch vụ KCB và trình bày về những tiêu chí này có ý nghĩa như thế nào trong khám chữa bệnh/công tác y tế? Việc thực hiện những tiêu chí này tại địa phương/đơn vị nơi anh chị công tác như thế nào?

List of discussions. Showing 1 of 1 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of PHAN THỊ NAM
PHAN THỊ NAM
3 Apr 2022
Picture of PHAN THỊ NAM
PHAN THỊ NAM
0