Câu hỏi 2:

nNhững khó khăn, thách thức về Quản lý nhân lực y tế tại Việt Nam?

List of discussions. Showing 20 of 20 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of KHÚC NGỌC TRANG
KHÚC NGỌC TRANG
6 Apr 2022
Picture of KHÚC NGỌC TRANG
KHÚC NGỌC TRANG
0
Picture of NGUYỄN VĂN NGHỆ
NGUYỄN VĂN NGHỆ
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN VĂN NGHỆ
NGUYỄN VĂN NGHỆ
0
Picture of LÊ THỊ HIỀN ANH
LÊ THỊ HIỀN ANH
27 Mar 2022
Picture of LÊ THỊ HIỀN ANH
LÊ THỊ HIỀN ANH
0
Picture of NGUYỄN THỊ VÂN ANH
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
27 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THỊ VÂN ANH
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
0
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
27 Mar 2022
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
0
Picture of TRẦN THỊ HUỆ
TRẦN THỊ HUỆ
27 Mar 2022
Picture of TRẦN THỊ HUỆ
TRẦN THỊ HUỆ
0
Picture of PHẠM ĐỨC VIỄN
PHẠM ĐỨC VIỄN
27 Mar 2022
Picture of PHẠM ĐỨC VIỄN
PHẠM ĐỨC VIỄN
0
Picture of ĐỖ THỊ THANH XUÂN
ĐỖ THỊ THANH XUÂN
27 Mar 2022
Picture of ĐỖ THỊ THANH XUÂN
ĐỖ THỊ THANH XUÂN
0
Picture of TRẦN MẠNH CƯỜNG
TRẦN MẠNH CƯỜNG
27 Mar 2022
Picture of TRẦN MẠNH CƯỜNG
TRẦN MẠNH CƯỜNG
0
Picture of NGUYỄN THÙY NGÂN
NGUYỄN THÙY NGÂN
27 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THÙY NGÂN
NGUYỄN THÙY NGÂN
0
Picture of MAI THỊ THANH THỦY
MAI THỊ THANH THỦY
27 Mar 2022
Picture of MAI THỊ THANH THỦY
MAI THỊ THANH THỦY
0
Picture of NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
27 Mar 2022
Picture of NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
NGUYỄN TRỌNG ĐÁP
0
Picture of NGUYỄN THỊ HẠ
NGUYỄN THỊ HẠ
27 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HẠ
NGUYỄN THỊ HẠ
0
Picture of LÊ MINH TRANG
LÊ MINH TRANG
27 Mar 2022
Picture of LÊ MINH TRANG
LÊ MINH TRANG
0
Picture of TÒNG THỊ THANH
TÒNG THỊ THANH
27 Mar 2022
Picture of TÒNG THỊ THANH
TÒNG THỊ THANH
0
Picture of NGUYỄN MẠNH THẮNG
NGUYỄN MẠNH THẮNG
27 Mar 2022
Picture of NGUYỄN MẠNH THẮNG
NGUYỄN MẠNH THẮNG
0
Picture of HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
27 Mar 2022
Picture of HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
HOÀNG THỊ MỸ HỒNG
0
Picture of NGUYỄN HỮU TÌNH
NGUYỄN HỮU TÌNH
27 Mar 2022
Picture of NGUYỄN HỮU TÌNH
NGUYỄN HỮU TÌNH
0
Picture of NGUYỄN THỊ HIỀN
NGUYỄN THỊ HIỀN
27 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HIỀN
NGUYỄN THỊ HIỀN
0
Picture of BÙI THỊ LIÊN
BÙI THỊ LIÊN
27 Mar 2022
Picture of BÙI THỊ LIÊN
BÙI THỊ LIÊN
0