Bài thảo luận nhóm số 1

Anh/chị hãy chọn 1 cấu phần trong các cấu phần đầu vào của hệ thống y tế theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để phân tích và trình bày về thành tựu và các vấn đề đang tồn tại của cơ quan/đơn vị nơi anh/chị đang công tác cùng các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó?

List of discussions. Showing 3 of 3 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
3 Apr 2022
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
0
Picture of NGUYỄN VĂN NGHỆ
NGUYỄN VĂN NGHỆ
30 Mar 2022
Picture of NGUYỄN VĂN NGHỆ
NGUYỄN VĂN NGHỆ
0
Picture of NGUYỄN THỊ HẠ
NGUYỄN THỊ HẠ
27 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HẠ
NGUYỄN THỊ HẠ
0