Câu hỏi thảo luận 2

Những khó khăn, thách thức trong Quản lý nhân lực y tế Việt Nam hiện nay là gì?

List of discussions. Showing 19 of 19 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
7 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
0
Picture of NGUYỄN LƯƠNG THIỆU
NGUYỄN LƯƠNG THIỆU
7 Apr 2022
Picture of NGUYỄN LƯƠNG THIỆU
NGUYỄN LƯƠNG THIỆU
0
Picture of DƯƠNG THỊ LOAN
DƯƠNG THỊ LOAN
6 Apr 2022
Picture of DƯƠNG THỊ LOAN
DƯƠNG THỊ LOAN
0
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
6 Apr 2022
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
0
Picture of DƯƠNG THÚY 117
DƯƠNG THÚY 117
5 Apr 2022
Picture of DƯƠNG THÚY 117
DƯƠNG THÚY 117
0
Picture of VŨ THỊ KIỀU MINH
VŨ THỊ KIỀU MINH
5 Apr 2022
Picture of VŨ THỊ KIỀU MINH
VŨ THỊ KIỀU MINH
0
Picture of NGUYỄN THU HUYỀN
NGUYỄN THU HUYỀN
5 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THU HUYỀN
NGUYỄN THU HUYỀN
0
Picture of NGUYỄN THỊ NHUNG
NGUYỄN THỊ NHUNG
4 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ NHUNG
NGUYỄN THỊ NHUNG
0
Picture of NGỌ THỊ QUỲNH ANH
NGỌ THỊ QUỲNH ANH
2 Apr 2022
Picture of NGỌ THỊ QUỲNH ANH
NGỌ THỊ QUỲNH ANH
0
Picture of NÔNG THỊ BỜI
NÔNG THỊ BỜI
2 Apr 2022
Picture of NÔNG THỊ BỜI
NÔNG THỊ BỜI
0
Picture of VŨ THẠCH VÕ
VŨ THẠCH VÕ
2 Apr 2022
Picture of VŨ THẠCH VÕ
VŨ THẠCH VÕ
0
Picture of NGUYỄN THỊ THÙY LINH
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
2 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THÙY LINH
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
0
Picture of ĐỖ THỊ NGA
ĐỖ THỊ NGA
2 Apr 2022
Picture of ĐỖ THỊ NGA
ĐỖ THỊ NGA
0
Picture of NGUYỄN THỊ MẾN
NGUYỄN THỊ MẾN
2 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MẾN
NGUYỄN THỊ MẾN
0
Picture of VŨ THỊ THANH VÂN
VŨ THỊ THANH VÂN
2 Apr 2022
Picture of VŨ THỊ THANH VÂN
VŨ THỊ THANH VÂN
0
Picture of NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
2 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
0
Picture of NGUYỄN THỊ MINH
NGUYỄN THỊ MINH
2 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MINH
NGUYỄN THỊ MINH
0
Picture of DƯƠNG THỊ THÚY
DƯƠNG THỊ THÚY
2 Apr 2022
Picture of DƯƠNG THỊ THÚY
DƯƠNG THỊ THÚY
0
Picture of VŨ VĂN CHUNG
VŨ VĂN CHUNG
26 Mar 2022
Picture of VŨ VĂN CHUNG
VŨ VĂN CHUNG
0