Bài thảo luận nhóm số 3

Anh/chị hãy lựa chọn 2 trong 6 khía cạnh chất lượng dịch vụ KCB và trình bày về những tiêu chí này có ý nghĩa như thế nào trong khám chữa bệnh/công tác y tế? Việc thực hiện những tiêu chí này tại địa phương/đơn vị nơi anh chị công tác như thế nào?

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
2 Apr 2022
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
0
Picture of NGUYỄN THỊ MẾN
NGUYỄN THỊ MẾN
2 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MẾN
NGUYỄN THỊ MẾN
0
Picture of VŨ THẠCH VÕ
VŨ THẠCH VÕ
2 Apr 2022
Picture of VŨ THẠCH VÕ
VŨ THẠCH VÕ
0
Picture of VŨ VĂN CHUNG
VŨ VĂN CHUNG
2 Apr 2022
Picture of VŨ VĂN CHUNG
VŨ VĂN CHUNG
0
Picture of NGUYỄN THỊ MINH
NGUYỄN THỊ MINH
2 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MINH
NGUYỄN THỊ MINH
0
Picture of DƯƠNG THỊ THÚY
DƯƠNG THỊ THÚY
2 Apr 2022
Picture of DƯƠNG THỊ THÚY
DƯƠNG THỊ THÚY
0
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
27 Mar 2022
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
0
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
27 Mar 2022
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
0