Bài thảo luận nhóm số 2

Mỗi nhóm lựa chọn 1 nguyên tắc trong 5 nguyên tắc cơ bản tổ chức hệ thống Ngành y tế Việt Nam để phân tích và liên hệ thực tế với cơ quan/đơn vị nơi anh/chị đang công tác? (phân tích về thực trạng và các giải pháp đang triển khai, các giải pháp đề xuất)

List of discussions. Showing 6 of 6 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of NGUYỄN THỊ THÙY LINH
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
26 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THÙY LINH
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
0
Picture of VŨ THẠCH VÕ
VŨ THẠCH VÕ
26 Mar 2022
Picture of VŨ THẠCH VÕ
VŨ THẠCH VÕ
0
Nhóm 3
Picture of NGUYỄN THỊ MẾN
NGUYỄN THỊ MẾN
26 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MẾN
NGUYỄN THỊ MẾN
0
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
26 Mar 2022
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
0
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
26 Mar 2022
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
0
Picture of VŨ VĂN CHUNG
VŨ VĂN CHUNG
26 Mar 2022
Picture of VŨ VĂN CHUNG
VŨ VĂN CHUNG
0