Bài thảo luận nhóm số 1

Anh/chị hãy chọn 1 cấu phần trong các cấu phần đầu vào của hệ thống y tế theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để phân tích và trình bày về thành tựu và các vấn đề đang tồn tại của cơ quan/đơn vị nơi anh/chị đang công tác cùng các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó?


List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of DƯƠNG VĂN LINH
DƯƠNG VĂN LINH
2 Apr 2022
Picture of DƯƠNG VĂN LINH
DƯƠNG VĂN LINH
0
Picture of NGUYỄN THỊ THÙY LINH
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
26 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THÙY LINH
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
0
Picture of NGUYỄN THỊ THÙY LINH
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
26 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THÙY LINH
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
0
Picture of VŨ VĂN CHUNG
VŨ VĂN CHUNG
26 Mar 2022
Picture of VŨ VĂN CHUNG
VŨ VĂN CHUNG
0
Picture of NGUYỄN THỊ MẾN
NGUYỄN THỊ MẾN
26 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THỊ MẾN
NGUYỄN THỊ MẾN
0
Picture of NGUYỄN THỊ YẾN
NGUYỄN THỊ YẾN
26 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THỊ YẾN
NGUYỄN THỊ YẾN
0
Picture of VŨ THẠCH VÕ
VŨ THẠCH VÕ
26 Mar 2022
Picture of VŨ THẠCH VÕ
VŨ THẠCH VÕ
0
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
26 Mar 2022
Picture of DƯƠNG VĂN HẢI
DƯƠNG VĂN HẢI
0