Câu hỏi thảo luận số 4

em xin đại diện Nhóm 1 trả lời câu hỏi Các chỉ sổ để đánh giá kế hoạch can thiệp

em xin đại diện Nhóm 1 trả lời câu hỏi Các chỉ sổ để đánh giá kế hoạch can thiệp

by Quyên Võ Thị -
Number of replies: 2

Các chỉ số để đánh giá kế hoạch can thiệp theo 4 nhóm sau:

1. Chỉ số đầu vào:

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi mắc bệnh Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (ARI) năm 2020 chiếm 68%

- Tỷ lệ hiểu biết của các bà mẹ và người chăm sóc trẻ về cách phát hiện cũng như chăm sóc trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính chỉ chiếm 33% trong năm 2020.

- Tỷ lệ các bà mẹ và người chăm sóc trẻ tự ý mua thuốc điều trị khi trẻ có dấu hiệu ho sốt chiếm 82% trong năm 2020.

2. Chỉ số quá trình/hoạt động: 

- Mở lớp đào tạo ngắn hạn tại cơ sở

- Đào tạo qua giám sát hỗ trợ thường xuyên

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề cung cấp đầu đủ và chính xác  về cách chăm sóc và điều trị  khi trẻ bị NKHH cấp tính cho các bà mẹ và người trực tiếp chăm sóc trẻ

- Phát tờ rơi, sách mỏng, tranh ảnh cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ

- Đưa tin, tranh ảnh về các biện pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp và cách chăm sóc, điều trị  đúng khi trẻ bị NKHH cấp trên đài phát thanh xã, lên các trang mạng xã hội như facebook, Zalo....

3. Chỉ số kết quả:

- Cán bộ y tế xã được tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn về chuyên môn

- Hàng quý được CBYT tuyến trên xuống hỗ trợ chuyên môn thông quan giám sát thường xuyên tuyến xã.

- Qua các buổi các buổi nói chuyện chuyên đề được tổ chức tại xã bà mẹ và người chăm sóc trẻ đã nắm được đầy đủ và chính xác về cách chăm sóc và điều trị  khi trẻ bị NKHH cấp tính.

- Bà mẹ và người chăm sóc trẻ nhận được tờ rơi, sách mỏng, tranh ảnh

- Đưa tin về các biện pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp và cách chăm sóc, điều trị đúng khi trẻ bị NKHH cấp trên đài phát thanh xã 03 lần/tuần.

4. Chỉ số tác động:

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi mắc bệnh Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (ARI) giảm xuống còn 55% trong năm 2021

 


In reply to Quyên Võ Thị

Trả lời: em xin đại diện Nhóm 1 trả lời câu hỏi Các chỉ sổ để đánh giá kế hoạch can thiệp

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Chỉ số quá trình bổ sung thêm dựa trên phần dự kiến kết quả
In reply to Pham Quynh Anh (QLD)

Trả lời: em xin đại diện Nhóm 1 trả lời câu hỏi Các chỉ sổ để đánh giá kế hoạch can thiệp

by Quyên Võ Thị -
Thưa cô em chưa hiểu lắm cô có thể ví dụ 1 nội dung cho em dễ hiểu được không ạ, em cảm ơn cô