Câu hỏi thảo luận số 4

Nguyễn Thị Quế (nhóm 6) trả lời các chỉ số để đánh giá kế hoạch can thiệp theo 4 nhóm

Trả lời: Nguyễn Thị Quế (nhóm 6) trả lời các chỉ số để đánh giá kế hoạch can thiệp theo 4 nhóm

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Number of replies: 0
Cách viết chỉ số chưa chính xác. Đây là cách viết của dự kiến kết quả, mục tiêu.
Chỉ số nên viết như sau: Tỷ lệ người dân biết cách sơ cấp cứu khi bị đuối nước,...