Câu hỏi thảo luận số 4

Nguyễn Thị Quế (nhóm 6) trả lời các chỉ số để đánh giá kế hoạch can thiệp theo 4 nhóm

Nguyễn Thị Quế (nhóm 6) trả lời các chỉ số để đánh giá kế hoạch can thiệp theo 4 nhóm

by Quế Nguyễn Thị -
Number of replies: 1

Các chỉ số để đánh giá kế hoạch can thiệp theo 4 nhóm như sau:

1. Chỉ số đầu vào: Số người tử vong do đuối nước là 7 người (trong đó có 2 học sinh tiểu học)

2. Chỉ số quá trình/hoạt động: 

- 100% ao, hồ có biển cảnh báo nguy hiểm và có rào chắn vào tháng 3/2021

- Tăng tỷ lệ các em học sinh trong độ tuổi 7 – 15 tuổi  được dạy các kỹ năng về bơi lội phòng chống đuối nước từ 10% năm 2020 lên 95% vào tháng 12/2021

  - Tăng tỷ lệ người dân trên địa bàn xã biết cách sơ cấp cứu đuối nước từ 40% năm 2020 lên 90% vào tháng 12/2021.

3. Chỉ số kết quả: 

- 100% ao, hồ có biển cảnh báo nguy hiểm và có rào chắn vào tháng 3/2021

- Đến tháng 12/2021: 95% trẻ em từ 7 - 15 tuổi biết bơi

- Đến tháng 12/2021: 90% người dân biết cách sơ cấp cứu khi bị đuối nước

4. Chỉ số tác động: Giảm số người tử vong do đuối nước từ 7 người xuống 0 vào tháng 12 năm 2021. 


In reply to Quế Nguyễn Thị

Trả lời: Nguyễn Thị Quế (nhóm 6) trả lời các chỉ số để đánh giá kế hoạch can thiệp theo 4 nhóm

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Cách viết chỉ số chưa chính xác. Đây là cách viết của dự kiến kết quả, mục tiêu.
Chỉ số nên viết như sau: Tỷ lệ người dân biết cách sơ cấp cứu khi bị đuối nước,...