Câu hỏi thảo luận số 4

TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG ĐẠI DIỆN NHÓM 3 TRẢ CÂU HỎI THẢO LUẬN SỐ 4

Trả lời: TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG ĐẠI DIỆN NHÓM 3 TRẢ CÂU HỎI THẢO LUẬN SỐ 4

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Number of replies: 0
Chỉ số quá trình, chỉ số kết quả và chỉ số tác động viết chưa chính xác. Đây là cách viết của dự kiến kết quả chứ không phải cách viết của chỉ số.
Chỉ số nên viết như sau: tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện sẽ được điều trị theo đúng phác đồ,...