Câu hỏi thảo luận số 4

TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG ĐẠI DIỆN NHÓM 3 TRẢ CÂU HỎI THẢO LUẬN SỐ 4

TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG ĐẠI DIỆN NHÓM 3 TRẢ CÂU HỎI THẢO LUẬN SỐ 4

by Trương Thị Lan Hương -
Number of replies: 1

A.Chỉ số đầu vào:

-     Bệnh THA chiếm tỷ lệ 15,4% trong tổng số người đến khám tại trạm năm 2020

B.Chỉ số quá trình:

-     Giảm tỷ lệ mắc  mới THA

-     50 % số bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện sẽ được điều trị theo đúng phác đồ.

-     50% người dân hiểu đúng về tăng huyết áp và các biện pháp phòng chống tăng huyết áp.

-      80% cán bộ y tế được đào tạo về biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, điều trị và quản lý tăng huyết áp.

C.Chỉ số kết quả:

-Giảm tỷ lệ mắc  mới THA từ 15,4 %  năm 2020 xuống 14%  trong năm 2021.

- Giảm tỷ lệ bệnh nhân tai biến và tử vong do tăng huyết áp

D.chỉ số tác động:

  -50% người dân hiểu đúng về tăng huyết áp và các biện pháp phòng chống tăng huyết áp.

-50% người dân hiểu đúng về tăng huyết áp và các biện pháp phòng chống tăng huyết áp.

 

    

 

 

 


In reply to Trương Thị Lan Hương

Trả lời: TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG ĐẠI DIỆN NHÓM 3 TRẢ CÂU HỎI THẢO LUẬN SỐ 4

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Chỉ số quá trình, chỉ số kết quả và chỉ số tác động viết chưa chính xác. Đây là cách viết của dự kiến kết quả chứ không phải cách viết của chỉ số.
Chỉ số nên viết như sau: tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện sẽ được điều trị theo đúng phác đồ,...