Câu hỏi thảo luận số 4

Phạm Thị Đông (đại diện nhóm 4) trả lời câu hỏi thảo luận số 4

Trả lời: Phạm Thị Đông (đại diện nhóm 4) trả lời câu hỏi thảo luận số 4

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Number of replies: 0
Cách viết chỉ số chưa chính xác. Không đưa con số cụ thể vào chỉ số vì chỉ số để chúng ta đo lường mức độ hoàn thành của các hoạt động, mục tiêu,...