Câu hỏi thảo luận số 3

Võ Thị Hương Nhóm 5

Võ Thị Hương Nhóm 5

by Võ Thị Hương -
Number of replies: 0

- Phối Hợp Hội phụ nữ: gặp gỡ, vận động người dân đặc biệt là chị em phụ nữ tham gia các buổi tư vấn truyền thông về công tác phòng chống suy dinh dưỡng

- Phối hợp trường mầm non trên đia bàn xã thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; tô màu bát bộ đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em

- Phối hợp Đài phát thanh xây dựng và phát thanh các bản tin về chương trình, chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời;

- Phối hợp Đoàn thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền bằng tờ rơi, pano, áp phích, ….