Câu hỏi thảo luận số 3

TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG ĐẠI DIỆN NHÓM 3 TRẢ LỜI CÂU THẢO LUẬN SỐ 3

TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG ĐẠI DIỆN NHÓM 3 TRẢ LỜI CÂU THẢO LUẬN SỐ 3

by Trương Thị Lan Hương -
Number of replies: 0

Các bên liên quan trong kế hoạch can thiệp tăng cường phòng bệnh, phát hiện, điều trị và quản lý tang huyết áp và vai trò của họ như sau:

Bên liên quan

Vai trò

Chất lượng dịch vụ về phòng bênh,phát hiện, điều trị và quản lý  bệnh THA

Phạm vi ảnh hưởng

Người dân bị tăng  huyết áp

Đối tượng hưởng lợi

Nhận được dịch vụ tốt về phòng bệnh, phát hiện, điều trị và quản lý

 

CBYT

Trực tiếp thực hiện

Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ tốt nhất đến những bệnh nhân tang huyết áp

Quản lý toàn bộ về vấn đề y tế của chương trình

 Các ban ngành đoàn thể thanh niên, phụ nữ,hội cựu chiến binh

Đối tượng trung gian trực tiếp hoặc gián tiếp đến vấn đề cần can thiệp

Truyền thông trực tiếp hoặc gián tiếp đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao THA

Từng giai đoạn

UBND xã

Hỗ trợ phần nào kinh phí cho hoạt động phòng bệnh, điều trị, quản ý bệnh THA

Hỗ trợ phần nào về vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân đân nói chung và THA nói riêng

Về chính trị, xã hội y tế của người dân trên địa bàn xã