Câu hỏi thảo luận số 3

Thay mặt cho nhóm 2, em xin trả lời câu hỏi

Thay mặt cho nhóm 2, em xin trả lời câu hỏi

by Tĩnh Vũ Tuệ -
Number of replies: 0

Các bên liên quan trong kế hoạch can thiệp giảm mắc mới bệnh HIV/AIDS

Các ban ngành đoàn thể:

1. UBND: nắm bắt đối tượng trên địa bàn, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS như : Treo băngzon, áp phích....

2. Trạm Y tế: Nắm bắt, quản lý đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS, điều trị hoặc giới thiệu các đối tượng lên tuyến trên. Cần có các hoạt động ca thiệp giảm hại như dựa vào các chương trình mục tiêu quốc gia phân phát bơm kim tiêm sạch và bao cao su...Tổ chưc các buổi nói chuyện chuyên đề về cách phòng chống bệnh HIV tại địa bàn dân cư.

3. Các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã (Đài truyền thanh xã, văn hóa xã, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, lao động thương binh và xã hội...) thường xuyên phối kết hợp tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trong Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS; đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Kẻ, vẽ khẩu hiệu, pa-nô, áp-phíc....

4. Cộng đồng: Không nên có lối sống kỳ thị, xa lánh tạo mặc cảm cho người bị HIV/AIDS