Câu hỏi thảo luận số 3

Thảo luận nhóm 2

Thảo luận nhóm 2

by Hường Tạ Thị -
Number of replies: 0

Các bên liên quan trong kế hoạch can thiệp giảm mắc mới HIV trên địa bàn xã.

- UBND xã: nắm bắt đối tượng trên địa bàn, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS 

- Trạm Y tế: Nắm bắt, quản lý,  điều trị hoặc giới thiệu lên trung tâm tốt đối tượng bị nhiễm HIV. Tổ chưc các buổi nói chuyện chuyên đề về cách phòng chống bệnh HIV tại địa bàn dân cư. Dựa vào chương trình mục tiêu quốc gia phân phát bơm kim tiêm sạch và bao cao su...

 - Các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã (Đài truyền thanh xã, văn hóa xã, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, lao động thương binh và xã hội...) thường xuyên phối kết hợp tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trong Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS; đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Kẻ, vẽ khẩu hiệu, pa-nô, áp-phíc....

- Cộng đồng: Không nên có lối sống kỳ thị, xa lánh tạo mặc cảm cho người bị HIV