Câu hỏi thảo luận số 3

đại diện nhóm 4 lớp VLVHYTCC 16-1B4 trả lời các vấn đề về các bên liên quan

đại diện nhóm 4 lớp VLVHYTCC 16-1B4 trả lời các vấn đề về các bên liên quan

by Yến Nguyễn Thị Ngọc -
Number of replies: 1

*các bên liên quan trong kế hoạch can thiệp giảm mắc mới bệnh SXH trong năm 2021

-các cấp lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền

- Cán bộ y tế

- cán bộ văn hóa xã

- cán bộ tài nguyên môi trường xã

- cán bộ phụ nữ xã

- công an xã

- chi đoàn thanh niên

vai trò của cấp ủy dảng chính quyền là lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành hoạt động như sau.

vai trò cán bộ y tế cung cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân mắc SXH, cung cấp thuốc diệt muỗi loăng quăng bọ gậy, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho bên văn hóa xã, tư vấn cho người dân bằng nhiều hình thức.......phối hợp các ban ngành cùng hoạt động 

vai trò của cán bộ văn hóa xã thường xuyên tuyên truyền cho toàn dân về phòng chống bệnh SXH bằng nhiều hình thức như phát thanh trên hệ thống loa đài, tin bài ảnh , tờ rơi, pano áp phích.........

vai trò cán bộ tài nguyên môi trường xã giám sát các cơ cở xây dựng trên điạ bàn làm ảnh hưởng đến môi trường, cung cấp các hóa chất khử khuẩn vệ sinh môi trường, báo cáo các cấp lãnh đạo

vai trò của phụ nữ, chi đoàn thanh niên tham gia vận động người dân cùng chung tay vệ sinh môi trường sông thu dọn các vật dụng chứa nước ngăn ngừa sự phát triẻn của cung quăng và muôi nâng cao y thức của người dân,

vai trò của công an xã vào cuộc cùng các ban ngành khác duy trỳ trật tự trị an đảm bảo an toàn

In reply to Yến Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời: đại diện nhóm 4 lớp VLVHYTCC 16-1B4 trả lời các vấn đề về các bên liên quan

by Phạm Thị Đông -