Câu hỏi thảo luận số 3

Vũ Thị Kim Oanh

Vũ Thị Kim Oanh

Bởi Oanh Vũ Thị Kim -
Number of replies: 0

Thay mặt cho nhóm 6, em xin trả lời câu hỏi

Các bên liên quan trong kế hoạch can thiệp giảm người tử vong do đuối nước và vai trò của họ như sau:

1. UBND xã Đông Xá: tạo điều kiện về kinh phí để lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ; xây dựng các khu vui chơi; hỗ trợ kinh phí để tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức sơ cấp cứu trong đuối nước cho nhân dân; tăng cường đầu tư trang thiết bị, loa đài phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền

2. Các ban ngành, đoàn thể (hội phụ nữ, đoàn thanh niên...): xây dựng các hoạt động vui chơi, đặc biệt trong dịp nghỉ hè. Phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức lớp dạy bơi cho trẻ.. 

3. Trạm Y tế xã:  chủ động tham mưu UBND xã về mức độ quan trọng của việc phòng chống đuối nước. Bên cạnh đó, tận dụng nguồn lực là 6 cán bộ y tế thôn để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thường xuyên quan tâm, nhắc nhở các em không được chơi quanh khu vực ao hồ...; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xã mở các lớp dạy bơi; các kỹ năng sơ cấp cứu khi bị đuối nước.