Câu hỏi thảo luận số 2

Trương Thị Lan Hương 20270110064 trả lời câu thảo luận số 2

Trương Thị Lan Hương 20270110064 trả lời câu thảo luận số 2

by Trương Thị Lan Hương -
Number of replies: 0

1.      Tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao

2.      Số người nghiện ma túy, nhiễm HIV cao, Tỷ lệ người dân trong xã có hiểu biết đúng về HIV/AIDS chỉ đạt 27,3% thấp

3.      Số ca mắc SXH của người dân cao tăng qua các năm

4.      Tỷ lệ bà mẹ có con  dưới 5t suy dinh dưỡng cao

5.Tỷ lệ trẻ sâu răng của học sinh các cấp cấp, đặc biệt  là học sinh tiểu học