Câu hỏi thảo luận số 2

Phạm Thị Đông câu hỏi thảo luận 2 tình huống 2

Phạm Thị Đông câu hỏi thảo luận 2 tình huống 2

by Phạm Thị Đông -
Number of replies: 0

1. Tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao

2. Tỷ lệ trẻ sâu răng của học sinh các cấp
3. Tỷ lệ người dân hiểu đúng về cách phòng bệnh cũng như các đường lây truyền của HIV/AIDS còn hạn chế.

4. Tỷ lệ bà mẹ có con <5t suy dinh dưỡng cao

5. Số ca mắc SXH của người dân cao (87 ca)