Bài 5: Phân tích các yếu tố nguy cơ về địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST ở Việt Nam

Bt

Bt

by BÙI KHÁNH LINH -
Number of replies: 0

1. Địa lí tự nhiên

Nhiệt độ: nhiều loại KST có giai đoạn phát triển ở ngoại cảnh (giun truyền qua đất). Nhiệt độ thuận lợi khoảng 25 - 35 độ C. 

Độ ẩm: 70 – 80%.

Mưa: một số KST cần giai đoạn phát triển trong môi trường nước như bọ gậy của muỗi, ấu trùng nang sán ở cá, ốc, ếch.

Địa hình: khu hệ rừng có địa hình phức tạp, đồi núi, sông ngòi xen kẽ nhau, thuận lợi cho bệnh KST phát triển; khu hệ động vật làm vật chủ trung gian truyền bệnh KST ở 1 vùng nào đó.  

Thảm họa: Có ảnh hưởng tới sự phân bố của KST cũng như nguy cơ nhiễm bệnh KST (nước lũ cuốn bọ gậy của muỗi SR từ vùng núi về đồng bằng).  

2. Kinh tế, xã hội:

Kinh tế kém phát triển: nghèo đói, điều kiện vệ sinh ăn ở thấp kém dễ nhiễm KST.  

Văn hóa dân trí thấp dẫn đến tỷ lệ nhiễm KST cao.

Khoa học, kỹ thuật phát triển: đẩy lùi bệnh KST. 

Luật pháp: Thiếu luật hoặc thi hành luật không nghiêm dễ để KST lan tràn rộng rãi.

Xã hội không ổn định,chiến tranh làm tăng bệnh KST.

3. Tập quán:

Tập quán canh tác: dùng phân tươi trong canh tác, nuôi cá bằng phân tươi.

Tập quán vệ sinh ăn uống: ăn gỏi cá, gỏi tôm cua nướng, ăn thịt tái, thịt sống, nem chua, uống nước lã, nước chưa đun sôi, ăn rau sống.

Tập quán sinh hoạt: nuôi gia súc thả rông, ngủ nương, ngủ rẫy, du canh du cư.