Bài 5: Phân tích các yếu tố nguy cơ về địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST ở Việt Nam

btvn

btvn

by NGUYỄN THỊ MINH LÝ -
Number of replies: 0

các yếu tố nguy cơ

-môi trường ; phân,nước giác ,côn trùng,địa hình,thời tiết khí hậu

- tập quán ; canh tác, ăn uống vệ sinh,sinh hoạt

-kinh tế -xã hội văn hóa dân trí gaios dục văn hóa, mức sống giao thông ,y tế, giao lưu