Bài 5: Phân tích các yếu tố nguy cơ về địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST ở Việt Nam

btap

btap

by VŨ THỊ MINH ÁNH -
Number of replies: 0

Các yếu tố nguy cơ trong dịch tễ học bệnh KST

- Môi trường, phân, nước, rác, côn trùng, địa hình, khí hậu
- Tập quán, canh tác, ăn uống sinh hoạt, vệ sinh
- Kinh tế, xã hôi, văn hoá, giáo dục, mức sống, giao thông, y tế