Bài 5: Phân tích các yếu tố nguy cơ về địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST ở Việt Nam

YẾU TỐ NGUYE CƠ TRONG DỊCH TỄ HỌC KST VN

YẾU TỐ NGUYE CƠ TRONG DỊCH TỄ HỌC KST VN

by PHẠM KHÁNH NGỌC -
Number of replies: 0

Các yếu tố nguy cơ

- Môi trường: phân, nước, rác, côn trùng, địa hình, thời tiết khí hậu

- Tập quán: canh tác, ăn uống, vệ sinh, sinh hoạt

- Kinh tế - Xã hội - Văn hóa: dân trí, giáo dục, văn hóa, mức sống, giao thông, y tế, giao lưu