Câu hỏi đánh giá cuối bài

LÊ THỊ HIỀN ANH

LÊ THỊ HIỀN ANH

by LÊ THỊ HIỀN ANH -
Number of replies: 0

Những thách thức của hệ thống thông tin y tế hiện nay:

- Nhu cầu số liệu ngày càng nhiều tại tất cả các tuyến. Số liệu yêu cầu phân tích chi tiết.

- Nguồn lực hạn chế cả về số lượng và chất lượng.

- Nhân lực còn thiếu kinh nghiệm, quá tải, và năng lực về xử lí và phân tích số liệu còn hạn chế

- Thiếu công cụ

- Không có phản hồi từ tuyến trên

- Chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế còn thấp