Câu hỏi đánh giá cuối bài

ĐỖ THỊ THANH XUÂN - MSV: 2137010195

ĐỖ THỊ THANH XUÂN - MSV: 2137010195

by ĐỖ THỊ THANH XUÂN -
Number of replies: 0

NHỮNG THÁCH THỨC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ HIỆN NAY LÀ:

Nhu cầu số liệu ngày càng tăng tại tất cả các tuyến

 • Việc thực thi hoạt động tại các tuyến, đặc biệt tuyến dưới luôn: 

- Hạn chế về nguồn lực. 

- Nhân lực: 

+ Thiếu kinh nghiệm 

+ Quá tải 

+ Thiếu nhân viên 

+ Năng lực về thu thập, xử lý và phân tích số liệu hạn chế. 

- Thiếu công cụ

- Không có phản hồi từ tuyến trên 

- Sử dụng thông tin chưa hiệu quả