Câu hỏi đánh giá cuối bài

bùi thị liên-

bùi thị liên-

by BÙI THỊ LIÊN -
Number of replies: 0


Những thách thức của hệ thống thông tin y tế hiện nay:

- Nhu cầu số liệu ngày càng tăng tại tất cả các tuyến.

- Việc thực thi hoạt động tại các tuyến, đặc biệt  tuyến dưới luôn:

+ hạn chế về nguồn nhân  lực

+ nhân lực  còn thiếu kinh nghiệm, làm quá tải, thiếu nhân viên và năng lực về xử lí và phân tích số liệu còn hạn chế

- Thiếu công cụ

- Không có phản hồi từ tuyến trên

- Sử dụng thông tin chưa hiệu