Câu hỏi đánh giá cuối bài

Lê Minh Trang 17-5B

Lê Minh Trang 17-5B

by LÊ MINH TRANG -
Number of replies: 0

Những thách thức của hệ thống thông tin y tế hiện nay:

- Nhu cầu số liệu ngày càng tăng tại tất cả các tuyến.

- Việc thực thi hoạt động tại các tuyến, đặc biệt là tuyến dưới luôn:

+ hạn chế về nguồn lực

+ nhân lực thiếu kinh nghiệm, quá tải, thiếu nhân viên và năng lực về xử lí và phân tích số liệu còn hạn chế

- Thiếu công cụ

- Không có phản hồi từ tuyến trên

- Sử dụng thông tin chưa hiệu